Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

KGY és EH. Határozatok

2017

Mely készült 2017. június 3 –án az Ázsiai Törpekutyák és Bichonok Fajtagondozó Egyesület továbbiakban ÁBE rendes elnökségi ülésén, melynek helyszíne: 8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth Lajos u. 80.

A jelenlévők a jelenléti ív aláírásával igazolták jelenlétüket, melynek összeszámolása után az elnök megállapította az elnökségi ülés határozatképes az elnökség mind három tagja jelen van.

Napirendi pontok:

  1. Közgyűlési beszámoló és meghívó összeállítása, időpont kitűzése
  2. Év kutyája és Tenyésztője pontrendszer módosítása
  3. ÁBE Grand Champion cím meghatározása és elfogadása,
  4. Prémium törzskönyvre való jogosultság módosításának meghatározása
  5. Klub napok és fajtatalálkozók támogatása és szervezése
  6. ÁBE pártolói és taglétszám rendezése,

-     nem fizető pártoló tagok nyilvántartásból való törlése

  • kilépett tagok kilépésének elfogadása
  • a tagdíjat nem fizetett tagok tagsági viszonyának felmondása
  1. ÁBE kiállításokra hangosítás eszköz beszerzése
  2. Tenyészszemle bírálati lap formai javítása

1. Napirendi pont:Közgyűlési beszámoló és meghívó összeállítása, időpont kitűzése

Az egyesület elnöksége a könyvelő által számunkra biztosított anyagot áttekintette ennek ismeretében a jövőbeni rendezvényekhez igazodva, a 2017. június 24-ei dátumot választotta a közgyűlés lefolytatására és összeállította a közgyűlési meghívót.

3/2017/EH (06.03.) számú határozat

Az elnökség elfogadta a mellékletben szereplő Közgyűlési meghívót és az arra egyeztetett dátumot.

2. Napirendi pont:Év kutyája és Tenyésztője pontrendszer módosítása

Az egyesület elnöksége a múlt béli tapasztalatokat megvitatta és a szabályzatban a következő módosításokat javasolja:

- a nevezési határidő adott év december 31.

- a rendezvénynek részvételi díja van, melynek összege maximum 5500 Ft lehet

- ponttáblázat módosítása és közzé tétele

- év tenyésztője cím kiírásánál a kutyapár helyezésért járó pontszámok megszüntetése

4/2017/EH (06.03) számú határozat

Az egyesület elnöksége az Év kutyája és Tenyésztője pályázati kiírást a fenti módosításokkal egyhangúlag elfogadta.

3. Napirendi pont: ÁBE Grand Champion cím meghatározása és elfogadása

Az elnökség megvitatta a cím kiadásának feltételeit és a következő álláspontra jutott.

ÁBE GRAND CHAMPION cím kiadásának feltételei:

- ÁBE KLUB CHAMPION megléte

- ÁBE KLUB CHAMPION cím kiadása után ÁBE kiállításon Champion osztályban megszerzett 2 db CAC cím plusz egy Felnőtt Klubgyőztes cím, mely korábban szerzett is lehet.

Az ÁBE Grand Champion cím megszerzésével jár 1 db díszoklevél és 1 db serleg.

Ábe által szervezett kiállításokra az ÁBE Grand Champion cím bírtokosa minden nevezésnél 1000Ft nevezési kedvezményben részesül.

5/2017/EH (06.03.) számú határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a fent meghatározott új ÁBE Grand Champion cím feltételeit és meghatározta kedvezményrendszerét.

4. Napirendi pont: Prémium törzskönyvre való jogosultság módosításának meghatározása

Az egyesület elnöksége megvitatta a lehetőségeket és az alábbiak szerint módosítja a prémium származási lap kiadásának feltételeit. Mely 2017. október 01. naptól lép hatályba.

V/B. Prémium származási lap kiadásának feltételei az Egyesületnél

Abban az esetben, ha a születetett alom szülei teljesítették a MEOESZ Törzskönyvezési Szabályzata értelmében a standard származási lap kiadásának feltételeit, és az alom mindkét szülője teljesítette az alábbi feltételeket is, úgy az Egyesület a prémium származási lap kiadására ad nyilatkozatot a MEOESZ részére.

A prémium származási lapra való jogosultság feltételei:

az alom mindkét szülője rendelkezik az alábbi feltételekkel:

Abban az esetben, ha a születetett alom szülei teljesítették a MEOESZ Törzskönyvezési Szabályzata értelmében a standard származási lap kiadásának feltételeit, és az alom mindkét szülője teljesítette az alábbi feltételeket is, úgy az Egyesület a prémium származási lap kiadására ad nyilatkozatot a MEOESZ részére. A prémium származási lapra való jogosultság feltételei:

a./ az alom mindkét szülője rendelkezik az alábbi címek, eredmények bármelyikével:

FCI nemzetközi Champion, bármely FCI tagország nemzeti Champion címe, Fiatal Európagyőztes, Európagyőztes, Fiatal Világgyőztes, Világgyőztes cím, ÁBE Champion címmel.

és

b./ az alom mindkét szülője rendelkezik kettő darab klinikai és genetikai szűrővizsgálatokkal, melynek eredményei MENTESEK.

Külföldi fedeztetés esetén a kan kutyának az adott országban előírt tenyésztési feltételekkel kell rendelkeznie a normál törzskönyv kiváltásához. A Prémium törzskönyv kiváltásához mindkét szülőnek az a) és b) pontokban leírt feltételekkel kell rendelkeznie.

6/2017/EH (06.03.) számú határozat

Az egyesület elnöksége egyhangúlag elfogadja a fentiek alapján a Prémium törzskönyv kiváltásának szabályait.

5. Napirendi pont: Klub napok és fajtatalálkozók támogatása és szervezése

Az egyesület elnöksége megvitatta, hogy a jövőben kutyás rendezvényeket, fajtatalálkozókat, klub napokat rendez vagy támogat, ezt a felhatalmazást a közgyűlés elé is terjeszti.

7/2017/EH (06.03.) számú határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a jövőben rendezvények támogatásával vagy szervezésével népszerűsíti az ÁBE-hez tartozó fajtákat és a klubot. 

6. Napirendi pont:ÁBE taglétszám rendezése, kilépett tagok kilépésének elfogadása és a tagdíjat nem fizetett tagok kizárása

Az elnökség egyeztetett a tagsági létszámmal kapcsolatban és a következő Törlésre javasolt lista alapján a pártoló tagokat akik nem fizettek az idei évben törli a nyilvántartásból.

8/2017/EH (06.03.) számú határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a törlésre javasolt lista alapján a pártoló tagok nyilvántartásból való törlését.

Ezt követően az elnökség a kilépési szándékukat jelzettek kilépését nézte át és egyeztette a kilépni szándékozókat. A külön emailek alapján 8 fő jelezte a kilépési szándékát.

9/2017/EH (06.03.) számú határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a kilépett tagok kilépését az egyesületből.

Az elnökség ezek után a nem fizető tagok listájára tért rá. Az ügyvéddel előzetesen egyeztetett formátumban küldi ki a 15  tagsági viszony felmondását az elnökség. A gyűlés ezzel a feladattal az elnököt bízza meg, hogy 15 napon belül a listában szereplő tagoknak küldje ki a felmondást.

10/2017/EH (06.03.) számú határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a listában szereplő nem fizető tagok tagsági viszonyának felmondását és az elnök által 15 napon belüli megküldését.

7.Napirendi pont:ÁBE kiállításokra hangosítás eszköz beszerzése

Az egyesület elnöksége a kiállítások alkalmával mindig azt tapasztalta, hogy a Best In Show lebonyolítása igen nehézkesen történik kihangosítás nélkül. Ezért úgy döntött, hogy az egyesületnek egy erre a célra szolgáló eszköz beszerzését valósítja meg. A több lehetőség közül a mellékletben szereplő gépre esett a választás.

11/2017/EH (06.03.) számú határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, az adott hangosító eszköz beszerzését.

8. Napirendi pont: Tenyészszemle Bírálati Lap formai javítása

Az elnökség a bírálati lap fejlécében javítandónak ítélte a különböző cellák (Pl. Fajta, ivara, chipszám, testsúly, marmagasság, stb) méretét helyét a könnyebb és láthatóbb kitölthetőség érdekében. A mellékelt és javított új bírálati lapot az elnökség elfogadta.

12/2017/EH (06.03.) számú határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, az új és javított Tenyészszemle Bírálati Lapot. 

--------------------ooooo---------------------------ooooo--------------------

Mely készült 2017. június 3 –án az Ázsiai Törpekutyák és Bichonok Fajtagondozó Egyesület továbbiakban ÁBE rendes elnökségi ülésén, melynek helyszíne: 8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth Lajos u. 80.
A jelenlévők a jelenléti ív aláírásával igazolták jelenlétüket, melynek összeszámolása után az elnök megállapította az elnökségi ülés határozatképes az elnökség mind három tagja jelen van.
Napirendi pontok:

1.    Közgyűlési beszámoló és meghívó összeállítása, időpont kitűzése
2.    Év kutyája és Tenyésztője pontrendszer módosítása
3.    ÁBE Grand Champion cím meghatározása és elfogadása,
4.    Prémium törzskönyvre való jogosultság módosításának meghatározása 
5.    Klub napok és fajtatalálkozók támogatása és szervezése
6.    ÁBE pártolói és taglétszám rendezése, 
-     nem fizető pártoló tagok nyilvántartásból való törlése
-    kilépett tagok kilépésének elfogadása 
-    a tagdíjat nem fizetett tagok tagsági viszonyának felmondása
7.    ÁBE kiállításokra hangosítás eszköz beszerzése
8.    Tenyészszemle bírálati lap formai javítása

1. Napirendi pont:Közgyűlési beszámoló és meghívó összeállítása, időpont kitűzése
Az egyesület elnöksége a könyvelő által számunkra biztosított anyagot áttekintette ennek ismeretében a jövőbeni rendezvényekhez igazodva, a 2017. június 24-ei dátumot választotta a közgyűlés lefolytatására és összeállította a közgyűlési meghívót.


3/2017/EH (06.03.) számú határozat
Az elnökség elfogadta a mellékletben szereplő Közgyűlési meghívót és az arra egyeztetett dátumot. 


2. Napirendi pont:Év kutyája és Tenyésztője pontrendszer módosítása
Az egyesület elnöksége a múlt béli tapasztalatokat megvitatta és a szabályzatban a következő módosításokat javasolja:
- a nevezési határidő adott év december 31.
- a rendezvénynek részvételi díja van, melynek összege maximum 5500 Ft lehet
- ponttáblázat módosítása és közzé tétele
- év tenyésztője cím kiírásánál a kutyapár helyezésért járó pontszámok megszüntetése

4/2017/EH (06.03) számú határozat
Az egyesület elnöksége az Év kutyája és Tenyésztője pályázati kiírást a fenti módosításokkal egyhangúlag elfogadta. 

3. Napirendi pont: ÁBE Grand Champion cím meghatározása és elfogadása
Az elnökség megvitatta a cím kiadásának feltételeit és a következő álláspontra jutott.

ÁBE GRAND CHAMPION cím kiadásának feltételei:
- ÁBE KLUB CHAMPION megléte
- ÁBE KLUB CHAMPION cím kiadása után ÁBE kiállításon Champion osztályban megszerzett 2 db CAC cím plusz egy Klubgyőztes cím, mely korábban szerzett is lehet. 
Az ÁBE Grand Champion cím megszerzésével jár 1 db díszoklevél és 1 db serleg. 
Ábe által szervezett kiállításokra az ÁBE Grand Champion cím bírtokosa minden nevezésnél 1000Ft nevezési kedvezményben részesül.

5/2017/EH (06.03.) számú határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a fent meghatározott új ÁBE Grand Champion cím feltételeit és meghatározta kedvezményrendszerét. 


4. Napirendi pont: Prémium törzskönyvre való jogosultság módosításának meghatározása
Az egyesület elnöksége megvitatta a lehetőségeket és az alábbiak szerint módosítja a prémium származási lap kiadásának feltételeit.
V/B. Prémium származási lap kiadásának feltételei az Egyesületnél
Abban az esetben, ha a születetett alom szülei teljesítették a MEOESZ Törzskönyvezési Szabályzata értelmében a standard származási lap kiadásának feltételeit, és az alom mindkét szülője teljesítette az alábbi feltételeket is, úgy az Egyesület a prémium származási lap kiadására ad nyilatkozatot a MEOESZ részére.
A prémium származási lapra való jogosultság feltételei:
az alom mindkét szülője rendelkezik az alábbi feltételekkel:
Abban az esetben, ha a születetett alom szülei teljesítették a MEOESZ Törzskönyvezési Szabályzata értelmében a standard származási lap kiadásának feltételeit, és az alom mindkét szülője teljesítette az alábbi feltételeket is, úgy az Egyesület a prémium származási lap kiadására ad nyilatkozatot a MEOESZ részére. A prémium származási lapra való jogosultság feltételei:
a./ az alom mindkét szülője rendelkezik az alábbi címek, eredmények bármelyikével:
FCI nemzetközi Champion, bármely FCI tagország nemzeti Champion címe, Fiatal Európagyőztes, Európagyőztes, Fiatal Világgyőztes, Világgyőztes cím, ÁBE Champion címmel.
és
b./ az alom mindkét szülője rendelkezik kettő darab klinikai és genetikai szűrővizsgálatokkal, melynek eredményei MENTESEK.

Külföldi fedeztetés esetén a kan kutyának az adott országban előírt tenyésztési feltételekkel kell rendelkeznie a normál törzskönyv kiváltásához. A Prémium törzskönyv kiváltásához mindkét szülőnek az a) és b) pontokban leírt feltételekkel kell rendelkeznie.


6/2017/EH (06.03.) számú határozat

Az egyesület elnöksége egyhangúlag elfogadja a fentiek alapján a Prémium törzskönyv kiváltásának szabályait. 


5. Napirendi pont: Klub napok és fajtatalálkozók támogatása és szervezése

Az egyesület elnöksége megvitatta, hogy a jövőben kutyás rendezvényeket, fajtatalálkozókat, klub napokat rendez vagy támogat, ezt a felhatalmazást a közgyűlés elé is terjeszti. 


7/2017/EH (06.03.) számú határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a jövőben rendezvények támogatásával vagy szervezésével népszerűsíti az ÁBE-hez tartozó fajtákat és a klubot.  

6. Napirendi pont:ÁBE taglétszám rendezése, kilépett tagok kilépésének elfogadása és a tagdíjat nem fizetett tagok kizárása
Az elnökség egyeztetett a tagsági létszámmal kapcsolatban és a következő Törlésre javasolt lista alapján a pártoló tagokat akik nem fizettek az idei évben törli a nyilvántartásból.

8/2017/EH (06.03.) számú határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a törlésre javasolt lista alapján a pártoló tagok nyilvántartásból való törlését. 

Ezt követően az elnökség a kilépési szándékukat jelzettek kilépését nézte át és egyeztette a kilépni szándékozókat. A külön emailek alapján 8 fő jelezte a kilépési szándékát.

9/2017/EH (06.03.) számú határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a kilépett tagok kilépését az egyesületből.
Az elnökség ezek után a nem fizető tagok listájára tért rá. Az ügyvéddel előzetesen egyeztetett formátumban küldi ki a 15  tagsági viszony felmondását az elnökség. A gyűlés ezzel a feladattal az elnököt bízza meg, hogy 15 napon belül a listában szereplő tagoknak küldje ki a felmondást.


10/2017/EH (06.03.) számú határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a listában szereplő nem fizető tagok tagsági viszonyának felmondását és az elnök által 15 napon belüli megküldését. 

7.Napirendi pont:ÁBE kiállításokra hangosítás eszköz beszerzése
Az egyesület elnöksége a kiállítások alkalmával mindig azt tapasztalta, hogy a Best In Show lebonyolítása igen nehézkesen történik kihangosítás nélkül. Ezért úgy döntött, hogy az egyesületnek egy erre a célra szolgáló eszköz beszerzését valósítja meg. A több lehetőség közül a mellékletben szereplő gépre esett a választás. 


11/2017/EH (06.03.) számú határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, az adott hangosító eszköz beszerzését. 

8. Napirendi pont: Tenyészszemle Bírálati Lap formai javítása
Az elnökség a bírálati lap fejlécében javítandónak ítélte a különböző cellák (Pl. Fajta, ivara, chipszám, testsúly, marmagasság, stb) méretét helyét a könnyebb és láthatóbb kitölthetőség érdekében. A mellékelt és javított új bírálati lapot az elnökség elfogadta.
12/2017/EH (06.03.) számú határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, az új és javított Tenyészszemle Bírálati Lapot.  

----------------00000-------------00000--------------

Mely készült 2017. január 21 –én az Ázsiai Törpekutyák és Bichonok Fajtagondozó Egyesület továbbiakban ÁBE rendkívüli elnökségi ülésén, melynek helyszíne: 1194 Budapest Hofherr A. u. 38-40.

A jelenlévők a jelenléti ív aláírásával igazolták jelenlétüket, melynek összeszámolása után az elnök megállapította az elnökségi ülés határozatképes az elnökség mind három tagja jelen van.

Napirendi pontok:

1; Klub kiállítás bíróinak kiválasztása.

2; Klub Champion cím kiadásának feltételei

 

1. Napirendi pont: Klub kiállítás bíróinak kiválasztása

Az elnökség az alábbi bírók felkérését vette számításba az április 30-ára tervezett Klub kiállításra:
- Korózs András (H)
- Kiss Katalin (H)
- Jakkel Tamás (H)
- Csík István (H)
- Orcsik István (SRB)
- Tibor Havelka (SK)
- Stefan Sinko (SLO)

1/2017/EH (01.21.) számú határozat
Az elnökség elfogadta a bírói listát és április 30-ára a  klub kiállításra felkérte Korózs Andrást és Kiss Katalint, valamint a Speciál kiállításra Orcsik Istvánt, CAC kiállításra Tibor Havelka bírókat.

2. Napirendi pont: Klub Champion cím kiadásának feltételei
Az elnökség megvitatta a cím kiadásának feltételit és a következő álláspontra jutott.

ÁBE KLUB CHAMPION cím kiadásának feltételei:
 ÁBE kiállításon megszerzett 2 db CAC cím és 2 db MEOESZ által szervezett CACIB kiállításon megszerzett CAC cím, legalább 3 bírótól.
Beszámítható 2 db Res.CAC cím 1 db CAC cím helyett és 2 db HPJ  1 CAC cím helyett.

2/2017/EH (01.21.) számú határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Klub Ch cím kiadásának feltételeit a fentiek alapján. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2016

Mely készült 2016. november 12 –én az Ázsiai Törpekutyák és Bichonok Fajtagondozó Egyesület továbbiakban ÁBE rendkívüli elnökségi ülésén, melynek helyszíne: 1098 Budapest Dési Huber utca 3.

 

A jelenlévők a jelenléti ív aláírásával igazolták jelenlétüket, melynek összeszámolása után az elnök megállapította az elnökségi ülés határozatképes az elnökség mind három tagja jelen van.

Napirendi pontok:

1. 2017 évi rendezvénynaptár kidolgozása és elfogadása, bírók kiválasztása

2. Évadzáró vacsora időpontjának kitűzése és díjazása

1.. Napirendi pont: 2017 évi rendezvénynaptár kidolgozása és elfogadása, bírók kiválasztása

Az elnökség annak figyelembevételével, hogy mikor és hol lesznek egyéb kiállítási rendezvények az alábbiak alapján hozta meg határozatát és fogadta el azt 3 igen szavazattal:

                Kiállításaink:

2017.04.30. Klub kiállítás
Bp. Hungexpo

2017.09.16. Spec. kiállítás
Helyszínről később születik döntés

2017.09.16. ÁBE CAC
Helyszínről később születik döntés


Tenyészszemléink

2017. január 21.                        Bp. Hoffher A ut 38-40.
2017. március 11                      Debrecen
2017. május 27.                       Bp. Hoffher A ut 38-40
2017. augusztus 12.                 Helyszínről később születik döntés
2017. szeptember 16.               Helyszínről később születik döntés
2017. október 15.                      Szeged CAC kiállításon
2017.december 09.                   Bp. Hoffher A ut 38-40.


14/2016/EH (11.12) számú határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a fentiek alapján a 2017 évi rendezvényeket.

2. Napirendi pont: Évadzáró vacsora időpontjának kitűzése és díjazása

Az elnökég megvitatta a lehetőségeket, milyen helyszínek jöhetnek szóba, mekkora befogadóképes terem kell, milyen árfekvésben, milyen díjakat adunk ki.

Ezek alapján a díjátadó rendezvény a díszvacsorával együtt 2017. március 11-én a gödöllői Sziget Vendéglőben kerül megrendezésre. Az év tenyésztőit és az év legeredményesebb kutyáit az egyesület emléktárgy és oklevél jutalomba részesíti.

15/2016/EH (11.12) számú határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az Évadzáró vacsora időpontját és a díjazást. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Díjszabások módosítása

Mely készült 2016. szeptember 24 –én.

Az egyesület elnöksége megvitatta az új kialakult helyzetben szükséges díjakat, melynek alapjául a MEOESZ díjtáblázatát vette.

Az alábbi díjszabásokat a MEOESZ központilag egységes áron határozta meg:

- tenyészszemle ára 10 000Ft, nem tagoknak 20 000ft

- tulajdonjog átíratás költsége 5 000 Ft, nem tagoknak 10 000ft.

- származási lap ára 6 000 Ft, nem tagoknak 12 000ft.

ÁBE díjszabásaiban az alábbi változásról hozott határozatot az elnökség:

                - külföldi tagok tagdíját 65 Euró összegben határozta meg, mely tartalmazza a MEOESZ által kiadott szövetségi kártya árát is.

                - Az ÁBE díjszabásaiban egyéb változás nem történik.

Az elnökség döntött a felül is, hogy az egyesület honlapján fel kell tüntetni, hogy a szolgáltatások díjait melyik szervezethez kell fizetni.

13/2016/EH (09.24.) számú határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az új díjtáblázatot. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mely készült 2016. július 09 –én az Ázsiai Törpekutyák és Bichonok Fajtagondozó Egyesület továbbiakban ÁBE rendkívüli elnökségi ülésén, melynek helyszíne: 2100 Gödöllő, Ádám u. 38.

A jelenlévők a jelenléti ív aláírásával igazolták jelenlétüket, melynek összeszámolása után az elnök megállapította az elnökségi ülés határozatképes az elnökség mind három tagja jelen van.

Napirendi pontok:

Meoesz által kiír fajtagondozói szervezeti pályázat megbeszélése és a pályázat beadásának megvitatása.
Törzskönyveztetési szabályzat módosítása.
Tenyésztési szabályzat módosítása.


1. Napirendi pont: Meoesz által kiír fajtagondozói szervezeti pályázat megbeszélése és a pályázat beadásának megvitatása.


Elnökség a kiírt pályázat tartalmát megvitatta és eldöntötte, hogy az új feltételeknek megfelő pályázatot állít össze és ad be.

- Az ÁBE az alapszabályban leírtak alapján az alábbi 13 fajtára készíti el a pályázatát

 Ázsiai fajták:

Chinese Crested Dog (hairless és powder puff változat),
Japán Chin,
Lhasa Apso,
Pekingese,
Shih-tzu,
Tibeti Spániel,
Tibeti Terrier
Bichonok:

Bichon Frise,
Bolognese,
Coton de tulear,
Havanese,
Löwhen,
Maltese


10/2016/VH (07.09) számú határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a beadandó pályázat irányelveit, hogy azt a beadási határidőig elkészíti és benyújtja a Meoesz részére.

2. Napirendi pont: Törzskönyvezési szabályzat módosítása

Törzskönyveztetési szabályzat módosításában a MEOESZ törzskönyveztetési szabályzata a mérvadó, ennek megfelelően egyesületünk a prémium származási lap kiadását az alábbi feltételekkel szabja meg:

                - Abban az esetben, ha a születetett alom szülei teljesítették a MEOESZ Törzskönyvezési Szabályzata értelmében a standard származási lap kiadásának feltételeit, de az alom mindkét szülője teljesítette az alábbi feltételeket is, úgy az Egyesület a prémium származási lap kiadására ad nyilatkozatot a MEOESZ részére. A prémium származási lapra való jogosultság feltételei:
a./ az alom mindkét szülője rendelkezik az alábbi címek, eredmények bármelyikével:
FCI nemzetközi champion, bármely FCI tagország nemzeti champion címe, Fiatal Európagyőztes, Európagyőztes, Fiatal Világgyőztes, Világgyőztes cím, az Egyesület által rendezett bármely kiállításon elért kitűnő minősítés vagy
b./ az alom mindkét szülője rendelkezik a klinikai és genetikai szűrésekre vonatkozó előírások szerinti bármely ajánlott szűrővizsgálati eredménnyel.
c./ az a./ és b./ feltétel mellett minkét szülő rendelkezik patella luxatio (térdkalács ficam) mentességet vagy enyhe fokú érintettséget igazoló orvosi igazolással.

11/2016/VH (07.09.) számú határozat

Az elnökség a fentiek alapján egyhangúlag elfogadta a Törzskönyvezési szabályzat módosítását.

3.Napirendi pont: Tenyésztési Szabályzat módosítása
Az elnökség a tagok visszajelzése alapján megvitatta, hogy a Tenyésztési szabályzatunkban az alábbi módosítás kerüljön be.

                - Kölykezési idő intervallumok
A szukák két naptári évenként maximum 3 almot kölykezhetnek.
Két kölykezés után a szuka nem fedeztethető, tehát egy ivarzás pihenő időt kell a számára biztosítani.

12/2016/VH (07.09.) számú határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Tenyésztési Szabályzat módosítását.


--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mely készült 2016. május 07 –én az Ázsiai Törpekutyák és Bichonok Fajtagondozó Egyesület továbbiakban ÁBE rendkívüli elnökségi ülésén, melynek helyszíne: 1194 Budapest Hoffher A. u. 38-40.

A jelenlévők a jelenléti ív aláírásával igazolták jelenlétüket, melynek összeszámolása után az elnök megállapította az elnökségi ülés határozatképes az elnökség mind három tagja jelen van.

Napirendi pontok:

            1;   Informatikai eszközök beszerzése.

2; Speciál és Balaton Kupa kiállítások megtervezése és a díjazásként átadásra kerülő serlegek kiválasztása.

 

1.napirendi pont: Informatikai eszközök beszerzése.

Elnökség megvitatta az informatikai eszközök beszerzésének szükségességét, mennyiségét és az értékhatárt.Horgony

Az ÁBE fajtagondozásába tartozó tenyészegyedeinek nyilvántartása vonatkozásában szükségszerűvé vált, hogy elektronikus formában is nyilvántartásba kerüljenek. Megkönnyítve ezzel az adatszolgáltatás és az áttekinthetőség lehetőségét valamint a dokumentumok másolását, szkennelését és nyomtatását. Ezért az alábbi eszközök beszerzését szavazta meg:

            -  2 db Notebook és a működtetéséhez szükséges szoftverek maximum 400 000 Ft az az négyszázezer forint értékhatárig.

            - 1 db multi funkciós nyomtató és festékpatronok maximum 60 000 Ft értékhatárig. beszerzését jóváhagyta

Az elnökség ezt egyöntetű 3 igen szavazattal elfogadta, melynek eredménye alapján az alábbi HATÁROZATOT hozta:

8/2016/VH (05.07.)

Az egyesület számítástechnikai eszközeinek 2db notebook és 1db Multifunciós nyomtató beszerzése.

 

2. Napirendi pont: Speciál és Balaton Kupa kiállítások megtervezése és a díjazásként kiadásra kerülő serlegek kiválasztása

Az egyesület vezetősége megvitatta a két kiállítás dátumát, melyet egy napra szervezünk meg. A választott nap 2016.07.09. napja. A díjazást kiválasztottuk, melyet külön melléklet tartalmaz, mely rendelések leadása a kiállítások előtt történik.

9/2016/VH (05.07.)

Az egyesület vezetősége határozott a kiállítások (Special és Balaton Kupa) dátumáról 2016.07.09. és a melléklet szerinti serlegrendelés leadásáról. 

 

​--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mely készült 2016.02.27én Gödöllőn az Ázsiai Törpekutyák és Bichonok Fajtagondozó Egyesülete rendkívüli elnökségi üléséről.

A jelenlévők a jelenléti ív aláírásával igazolták jelenlétüket, melynek összeszámolása után az elnök megállapította a vezetőségi ülés határozatképes a vezetőség három tagja jelen van.

Napirendi pontok:

Egyesület új tenyésztésvezetőjének megválasztása.
Az elnök bemutatta Dr. Lehotzky Pál állatorvost, aki pár szóban bemutatkozott, elmondta tevékenyégét és átadta Önéletrajzát és bizonyítványai másolatát.

Ezt követően az elnök szavazásra terjesztette elő az új tenyésztésvezető személyének megválasztását mely szerint a jelenlévők egyhangúan elfogadták.

7/2016/VH (02.27.) számú határozat

A vezetőség egyhangúlag elfogadta Dr. Lehotzky Pál állatorvost az Ázsiai Törpekutyák és Bichonok Fajtagondozó Egyesület Tenyésztésvezetőjének.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mely készült 2016. január 23-án az Ázsiai Törpekutyák és Bichonok Fajtagondozó Egyesülete Vezetőségi üléséről.

Helyszín: Meoe Székház (Alpha-Vet Kft) 1194 Budapest, Hofherr A. u. 38-40.

A jelenlévők a jelenléti ív aláírásával igazolták jelenlétüket, menynek összeszámolása után az elnök megállapította a vezetőségi ülés határozatképes a vezetőség mind a három tagja hozzájárult az ülés megtartásához.

A Vezetőségi ülésen 2 fő meghívott is részt vesz (jelenléti ív szerint).

Napirendi pontok:

1.       Egyesület alapszabályának módosításával kapcsolatosan felmerült kérdések megvitatása
2.       Egyesület kiállításai naptárának kidolgozása
3.       Egyesület tenyész minősítést adó rendezvényeinek meghatározása
4.       Az Év kutyája - Év tenyésztője rendezvénnyel kapcsolatos feladatok meghatározása
5.       2016. évi rendes közgyűléssel kapcsolatos teendők és időpont meghatározása
6.       A minisztérium által küldött levélre (felülvizsgálat) adott válasz megtárgyalása és elfogadása
1.Napirendi pont: Egyesület alapszabályának módosításával kapcsolatosan felmerült kérdések megvitatása

Az ügyvéd által átküldött alapszabály tervezetet közösen átolvastuk megvitattuk, a módosításokat egyöntetűen elfogadtuk.
Az elnök szavazásra bocsájtja a határozat tervezetet és a jelenlévők 3 fő egyhangúan elfogadja a következő határozatot:

1/2016/VH (01.23.)
Az egyesület új alapszabály tervezetének elfogadása.

2.Napirendi pont: Az egyesület kiállítási naptárának kidolgozása

Az elnök ismertette ehhez a napirendi ponthoz szükséges információkat és a határozat tervezetet, melyet a jelenlévők megvitattak és elfogadtak.

Az elnök szavazásra bocsájtja a határozat tervezetet és a jelenlévők 3 fő egyhangúan elfogadja a következő határozatot:

2/2016/VH (01.23.)

Az egyesület kiállításainak tervezete  Klub Kiállítás 2016.05.14-15-16, Spec kiállítás Gödöllő 2016.07.31 és Komárom CACIB 2016.10.07-8-9. napjai

3.Napirendi pont: Az egyesület tenyész minősítést adó rendezvényeinek meghatározása.

Az elnök ismertette  a napirendi pontot a vezetőség tagjai megvitatták.

 Az elnök szavazásra bocsájtja a határozat tervezetet és a jelenlévők 3 fő egyhangúan   
 elfogadja a következő határozatot:

3/2016/VH (01.23.)

Az Egyesület tervezett tenyészszemléi:

2016.02.20. Fehován, 2016.04.02. Bp Meoesz, 2016.06.04. Hungexpo, 2016.08.13 Debrecen, 2016.10.08. Komárom, 2016.11.26. Bp Meoesz

4.Napirendi pont: Az Év kutyája – Év tenyésztője rendezvénnyel kapcsolatos feladatok meghatározása

Az elnök ismertette a határozathoz szükséges információkat és a tervezetet a vezetőség megvitatta.

 Az elnök szavazásra bocsájtja a határozat tervezetet és a jelenlévők 3fő egyhangúan   
 elfogadja a következő határozatot:

4/2016/VH (01.23.)

A rendezvény időpontja 2016.02.26. péntek díjjátadó 17 órától vacsora 18:30tól A vacsora tálakat meghatároztuk két variációból lehet választani, Andrejcsik Tibor intézi a Vendéglővel.

5.Napirendi pont: A 2016-os rendes közgyűléssel kapcsolatos teendők és időpont meghatározása

Az elnök ismertette az alapszabály tenyésztési szabályzat ide vonatkozó rendelkezéseit valamint a vezetőség megvitatta a dolgot és a következő határozatot hozta.

 Az elnök szavazásra bocsájtja a határozat tervezetet és a jelenlévők 3 fő egyhangúan   
 elfogadja a következő határozatot:

5/2016/VH (01.23.)

Az Egyesület rendes közgyűlésének időpontja 2016.03.05 10 órától Meoesz székház. A felügyelő bizottságot értesíteni az ellenőrzéssel kapcsolatban 2 év átfogó ellenőrzés.

6.Napirendi pont: A minisztérium által küldött levélre (felülvizsgálat) adott válasz megtárgyalása és elfogadása

Az elnök ismertette az alapszabály tenyésztési szabályzat ide vonatkozó rendelkezéseit valamint a vezetőség megvitatta a dolgot és a következő határozatot hozta.

 Az elnök szavazásra bocsájtja a határozat tervezetet és a jelenlévők 3 fő egyhangúan   
 elfogadja a következő határozatot:

6/2016/VH (01.23.)

A minisztériumi vizsgálattal kapcsolatban kérjük a vizsgálat felfüggesztését a Nébih-es per (2016.03.16) eredményének kihirdetéséig.