Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tenyészszemle szabályzat

VI. Teljesítmény vizsgálat

A társasági kutyák teljesítményvizsgálatakor, küllembírálatakor kiemelten figyelembe kell venni az FCI vonatkozó szabályait, a fajta származási országának a követelményrendszerét, előírásait, azt figyelemmel kell kísérni és az esetleges változásokat alkalmazni kell.

 

VI/A. Tenyészszemle szabályzat

1. A tenyészszemle célja

Csak egészséges, fajtatípusos és az FCI standard követelményeknek megfelelő társasági kutya tenyésztése engedélyezett. Az ezen feltételeknek meg nem felelő társasági kutyát a tenyésztésből ki kell zárni.

2. Tenyészszemle rendezvények

Tenyészszemlét csak az egyesület által, az általa kiírt helyen és időpontban vagy annak előzetes írásbeli engedélyével lehet tartani, amelyet országos, szakirányú weboldalakon, valamint facebookon közzé kell tenni, megfelelő időben. A tenyészszemlék számát és helyszínét az egyesület vezetősége évente igény szerint határozza meg. Indokolt esetben az egyesület elnöke „rendkívüli” tenyészszemlét engedélyezhet.

A rendkívüli tenyészszemle szabályai és követelményei megegyeznek az általános tenyészszemle szabályaival.

3. Tenyészszemle bíró

A tenyésztészszemlén a bírálatra az egyesület jól képzett, az FCI által elismert bírót hív meg, mint tenyészszemle bírót.

4. A tenyészszemle végrehajtási rendelkezései

Tenyészszemle más rendezvénnyel együtt, pl. kiállítás, vagy kutya show napján is rendezhető. A tenyészszemlének ott kell történnie, ahol elegendő hely van a kutya mozgásának elbírálásához.

Csak chippel rendelkező és azonosítható kutyák vehetnek részt a tenyészszemlén.

Az előzetes nevezés a tenyészszemlére nem kötelező. Jelentkezni a tenyészszemle napján, a helyszínen, személyesen lehet. Az ismételt tenyészszemle esetén mellékelni kell a régi tenyészszemle bírálati lapját a nevezés megtörténtekor.

5. A részvétel feltételei

A tenyészszemlén csak olyan kutya vehet részt, amely az egyesület által elismert származási lappal rendelkezik. A tenyészszemlén abban az esetben részt vehet „RC” regisztrációs lappal rendelkező egyed is, ha legkésőbb a tenyészszemle napján, de a tenyészszemlét megelőzően sikeres konfirmációs eljáráson esett át, ebben az esetben a tenyészszemlén szerzett tenyészminősítése a származási lap kiadásának feltételével és azt követő nappal hatályosul.

Betegségre gyanús, vagy beteg kutyát nem szabad felvezetni.

Minden kutyának chip szám alapján azonosíthatónak kell lennie. Azonosíthatatlan kutya nem bírálható.

Kanoknak és szukáknak egyaránt a 12 hónapos kort be kell tölteniük a bírálatot megelőző napig.

Minden egyedet tisztán, lehetőség szerint kiállításra felkészítetten kell bemutatni, hosszúszőrű fajtáknál megengedhető a kismértékben vágott, rövidített szőrzetben történő bemutatás azzal a feltétellel, hogy a rövidített szőrhossz mellett a fajtára jellemző szőr minősége, struktúrája egyértelműen megállapítható legyen.

6. A tenyészszemlén a következő iratokat kell bemutatni:

- eredeti származási igazolást (konfirmációs eljárás esetén az „RC” jelű regisztrációs lapot)

- kötelező szűrővizsgálati eredmény igazolása

- ismételt bemutatásnál az előző tenyészszemle bírálati lapját

- a kutya érvényes oltási bizonyítványát

7. A vizsga dokumentációja

Az egyesület által kiadott formanyomtatvány, a 2 példányos „Tenyészszemle bírálati lap” és a „Tenyészszemle összesítő lap”.

A tenyészszemle bírálati lap az alábbi adatokat tartalmazza:

  • a kutya nevét
  • fajtáját, chipszámát
  • születési idejét, ivarát, törzskönyvi jelét
  • a tulajdonos nevét és címét
  • a küllembírálati leírását
  • a kutya minősítését
  • a küllembíró aláírását, pecsétjét
  • a bírálat helyét és időpontját

 A bírálati lapok másodpéldánya az Egyesület irattárban lefűzésre kerülnek, eredményük pedig a törzskönyvi adatbázisban feldolgozásra kerül.

A tenyészszemlén elbírált kutyák nevét, chipszámát és minősítését a tenyészszemle összesítő lapon, sorszámozva listázni kell. A tenyészszemle végén a listát egyértelműen le kell zárni és az összesítőt a küllembíró aláírásával és pecsétjével hitelesíti. A Tenyészszemle összesítő lapot az egyesület a MEOESZ részére megküldi és megőrzéséről a továbbiakban a MEOESZ gondoskodik.

8. A tenyészszemle menete

A bírálat megkezdése előtt minden esetben a chip-leolvasóval leolvasott chipszámot és a származási igazoláson szereplő chipszámot egyeztetni kell.

A standardnak megfelelő típus és mozgás vizsgálata:

Az Ázsiai Törpekutyákat és Bichon fajtákat segítség nélkül kell bemutatni a bírónak (vezetés tempós járásmódban, laza pórázon).

A fajtastandard előírásaiban megnevezett hiányosságokat súlyossági fokuknak megfelelően értékelni kell.

A bírálat alatt a kutyának nyugodtan kell viselkednie, különös tekintettel arra, hogy társasági kutyákról van szó, értékelni kell az emberekkel való kontaktus teremtést. A kutya agressziót nem mutathat.

A fogazat vizsgálatát, elbírálását tűrnie kell. A tenyészszemle bírálatot minden kutya elbírálása közben jegyző rögzíti, a bíró diktálása alapján. A bíró a kutyáról részletes leíró bírálatot diktál és a bírálat végén közli a minősítést, amely lehet:

 

NEM TENYÉSZTHETŐ véglegesen

NEM TENYÉSZTHETŐ ideiglenesen (ebben az esetben a tenyészszemle egy év múlva megismételhető)

TENYÉSZTHETŐ (amennyiben az egyed rendelkezik mentes vagy enyhe (I. fokozat) patella luxatio eredménnyel és ezt a tenyészszemlén bemutatja és törzskönyvi regisztrációra átadja)

A bírálat végén a bíró aláírásával és pecsétjével hitelesíti az eredményt.

A jegyző feljegyzi a tenyészszemle eredményét a kutya eredeti származási igazolására, „RC” regisztárciós lappal a fentiek szerint részvételre jogosult egyed esetén a regisztrációs lapra azzal, hogy ez utóbbi esetben a tenyészszemle eredmény a származási lap kiadása feltételével és annak napját követő nappal hatályosul.

A kutya tulajdonosa  megkapja a tenyészszemle bírálati lapnak az eredeti példányát.

9. Súlyos hibák, tenyésztésből kizáró okok

Az adott társasági kutyafajta fajtastandard előírásában megnevezett kizáró hibákat vesszük figyelembe.

A tenyészszemle bírálata során a bíró megállapíthatja, hogy a tenyésztésből kizárás végleges, vagy a tenyészszemle egy későbbi időpontban még megismételhető.

A tenyészszemle abban az esetben ismételhető újra, ha a kutyánál a megállapított hiba vagy viselkedés-zavar várható időn belül javulhat.

Az Egyesület elismeri a 2016. szeptember 19. napja előtt keletkezett, FCI bíró által kiadott tenyészeb minősítést elfogadja. Valamint elismeri és elfogadja mindazon fajtagondozó szervezet által keletkeztetett adatokat, melyek az a MEOESZ-el kötött fajtagondozói megbízás vagy a MEOESZ saját ilyen irányú tevékenysége alapján keletkeztek. Ennek alapján nincs akadálya annak, hogy adott tenyésztő vagy tartó az Egyesület szolgáltatásait igénybe vegye akkor sem, ha korábban a fajtagondozói feladatokat a másik fajtagondozótól vagy magától a MEOESZ-től vette igénybe.

VII. Tenyészeb minősítés rendje

1. A magyarországi társasági kutya állomány jelen ismereteink szerint csekély mértékben terhelt örökletes betegségekkel, ennek ellenére nemzetközi jelzések és az esetenkénti hazai diagnózisok alapján- a pozitív megerősítés módszerével- az Egyesület célja szűrésekre ösztönözni a tenyésztőket illetve azoknál a tenyésztőknél elindítani a folyamatot, ahol a tesztelés még nem alakult szokássá. Ezért az Egyesület az ajánlott szűrővizsgálatok megszerzését a prémium származási lap feltételrendszeréhez kapcsolja. 

2. A társasági kutyák állománya a térdkalács ficam (patella luxatio) betegséggel közepes mértékben terhelt, amit kötelező szűrővizsgálattal és az időbeni szigorításokkal vissza akarunk szorítani. Ezzel célunk, hogy egészséges állományt tudjunk létrehozni, és a tenyésztés egyre inkább kizárólag ezekkel az egyedekkel történjen.

A tenyészebek állatorvosi szűrése ezen örökletes betegségre a tenyészminősítési rendszer része. Az eredményét az erre rendszeresített nyomtatványon kell igazolni.                  

Állatorvosi állásfoglalás alapján korrekt és végleges vizsgálati eredmény minimum 1 éves kutyáról adható, ezért csak egy éves kor utáni eredmény elfogadható.

A prémium származási lap megszerzéséhez kizárólag mentes eredményeket  fogaduk el.

A II-es (közepesen-enyhe) fokozattal rendelkező egyedek TENYÉSZTHETŐ minősítés esetén tenyésztésbe vonhatók.  A kanok és szukák között nem teszünk különbséget. Azonban felhívjuk a tenyésztők figyelmét a tenyésztői felelősségre, az állományuk javítására.               

3. Az Egyesület úgy az ajánlott szűrővizsgálatok eredményét, mint a kötelező patella luxatio vizsgálat eredményt elfogadja, ha azt bármely magyarországi állatorvosi kamarai tag állatorvos szűrési eredményigazolásán alapul, vagy az érintett egyed bármely FCI tagországából érkezik és rendelkezik erre vonatkozó, az adott tagországban elvégzett állatorvosi szűrővizsgálattal és annak eredménye jelen szabályzat szerinti. 

Célunk az egészséges állomány fenntartása, ennek érdekében az egészséges egyedekkel való tenyésztés elősegítése.

Az ajánlott és kötelező szűrővizsgálatokat 12 hónapos kor után lehet elvégeztetni.

Figyelmébe ajánljuk minden klubtagunknak, hogy olyan állatorvost válasszon az egészségügyi szűrővizsgálatok elvégzésére, aki megfelelő szakirányú képzéssel és gyakorlattal valamint diagnosztikai műszerekkel rendelkezik.