Évgyőztes kutyák és Év tenyésztője pályázati kiírás


Kedves Egyesületi Tagok!

"ÉV KUTYÁJA" valamint az "ÉV TENYÉSZTŐJE" cím

pályázati- és pontszámítási feltételei

az Ázsiai Törpekutyák és Bichonok Fajtagondozó Egyesületénél az alábbiak szerint lettek meghatározva!

Egy fajtán belül kiadható címek:

"Év legeredményesebb HOBBI kutyája"

"Év legígéretesebb kölyök kan kutyája"

"Év legígéretesebb kölyök szuka kutyája"

"Évgyőztes Fiatal Kan"

"Évgyőztes Fiatal Szuka"

"Évgyőztes Felnőtt Kan"

"Évgyőztes Felnőtt Szuka"

" Évgyőztes Veterán kan"

Évgyőztes Veterán szuka "

Best Fajta

Az Év TOP 1 kutyája

Általános pályázati szabályok:

A pályázatba beírt eredmények az FCI kiállítási szabályzatában leírt kiadható címeknek megfelelően legyenek beazonosíthatóak (CAC, CACIB, BOS, BOB, stb…) kivétel a Hobbi kategóriában. A kiállításokon a kiállítónak célszerű a körből való kijövetel előtt ellenőriznie a bírálati lap tartalmát. A bírálati lapok valóságtartalmáért a pályázó felelős.

A BOG, Res. BOG, BIS, Res. BIS eredményeket a kiállítás napján a teljesítmény füzetbe való beírással lepecsételve és aláírva, vagy fotóval igazolva, a pályázathoz másolatként csatolva tudjuk elfogadni.

Nem fogadható el: pl. Üzbegisztán szépe vagy Balkán bajnoka kutya címek stb...

A Champion címekért járó pontok és a szűrővizsgálatokért járó pontok hozzá lesznek adva a kiállításokon összegyűjtött összes pontok számához így kapjuk meg a végleges pontszámot. Szűrővizsgálatok nem lehetnek 3 évnél idősebbek, a Champion címek csak a tárgyévben szerzett és keltezett címek lehetnek!

Pontazonosság esetén az a kutya kapja a címet, amelyik több ÁBE kiállításon vett részt az évben, ha ez is egyezik, akkor aki ÁBE Klub győztes címet szerzett az évben vagy ennek hiányában az amelyik több spec. győztes címet szerzett.

A pályázatban szereplő kutyát valamelyik osztályban legalább 1 alkalommal be kell mutatni az ÁBE által szervezett kiállításain. Egy kutyával mind az Év Fiatal Kutyája, mind az Év Felnőtt Kutyája címet meg lehet pályázni, amennyiben a kiírásban szereplő feltételeknek egyaránt eleget tesz. Új tagok esetében, csak az egyesületbe való belépés utáni eredményeket számítjuk be, de ha valaki megfizeti a "Pályázatra jogosító díjat" ami 10 000.- forint/kutya, akkor az korábbi eredmények is beszámíthatók. Ez csak a március 31 után belépőkre vonatkozik!

Csak olyan nevezéseket fogadunk el, ahol a kutya származási lapján a tulajdonos neve megegyezik a pályázó, illetve a klubtag nevével. Amennyiben több tulajdonos van, a társtulajdonos esetében legalább pártolótagsággal kell rendelkezni. Más Magyar klub vagy speciális kiállítások esetében csak a Kitűnő, CAC, BOS és BOB címek számolhatók el a CAC kiállításokra megadott pontokkal. A Spec.győztes, Klubgyőztes és a BIS eredményeket nem fogadjuk el.

A másolatok jól látható példányok legyenek. Tisztelettel megkérünk mindenkit, hogy a fotózott dokumentumok beküldését mellőzni szíveskedjen!!! Szkennelt vagy fénymásolt jól látható és olvasható másolatokat fogadunk el. A nevezési lapok eredeti formában maradjanak. Magyar tulajdonban lévő import kutyák esetében csak honosított kutyákkal lehet pályázni. Külföldi tulajdonban lévő kutyával is lehet pályázni, amennyiben a tulajdonos (ok) illetve a kiállítási eredmények minden pályázati követelménynek megfelelnek.

A NEVEZÉS TOVÁBBI FELTÉTELE, AZ ÉVADZÁRÓ KLUBVACSORÁN VALÓ MEGJELENÉS!

Díjakat nem postázunk!

"Év legeredményesebb hobbi kutyája"

kizárólag az egyesület gondozásában lévő fajtákhoz tartozó hobbi kutyák esetében.

Nincs minimális pontszám, de legalább 1 ÁBE kiállításon be kell mutatni a kutyát és a tulajdonosnak minimum pártoló tagsággal kell rendelkezni.

"Év legígéretesebb kölyök kan és szuka kutyája"

az egyesület gondozásában lévő fajták 3-tól 9 hónapos korig szerzett eredmények alapján. Nincs minimális pontszám, de minimum 3 kiállításon, vagy 2 ABE kiállításon való bemutatás szükséges .

Év tenyésztője pályázathoz nem beszámítható!

Csak azok a kiállítási eredmények számítanak, amelyeket minor puppy vagy puppy osztályokban szerzett a kutya. Feltétel, hogy a pályázatban szereplő kutyát legalább 1 alkalommal be kell mutatni az ÁBE által szervezett kiállításon, de a más osztályban elért eredmény nem számítható be.

Az "Év Fiatal kan és szuka kutyája"

min.3 kiállítás és kannak, szukának egyaránt minimum 300-300 pontot kell elérni. A pályázatban maximum 3db ÁBE és 10db FCI tagszerveztei által rendezett kiállítás eredményei számolható el. Csak azok a kiállítási eredmények számítanak, ahol fiatal osztályban indult a kutya. Feltétel, hogy a pályázatban szereplő kutyát legalább 1 alkalommal be kell mutatni az ÁBE által szervezett kiállításokon, de a más osztályokban elért eredmény nem beszámítható.

Az "Év Felnőtt kan és szuka kutyája"

Év felnőtt kan kutyája címhez min. 5 kiállítás és min. 500 pontot kell elérni.

Év Felnőtt Szuka kutyája címhez min. 5 kiállítás és min. 300 pontot kell elérni.

A pályázatban maximum 3db ÁBE és 10db FCI tagszerveztei által rendezett kiállítás eredményei számolható el. Csak azok a kiállítási eredmények számítanak, ahol növendék-, nyílt-, vagy győztes osztályban indult.

Feltétel, hogy a nevezett kutyát valamelyik osztályban legalább 1 alkalommal be kell mutatni az ÁBE által szervezett kiállításokon, de ha nem a kornak megfelelő osztályban indult, nem számolható el.

Az "Év Veterán Kan és Szuka Kutyája"

Egyaránt minimum 300-300 pontot kell elérni kannak és szukának egyaránt. Csak azok a kiállítási eredmények számítanak, ahol veterán osztályban indult, és legalább 1 az ÁBE által rendezett kiállításnak kell lennie, de ha nem veterán osztályban indul, akkor az az eredmény nem számolható el.


Év Tenyésztője címhez:

Az Év Tenyésztője cím pályázatához a minimális pontszám 1000 pont, mely a pályázatban részt vevő kutyák, kutyánként elért pontszám összege.

A pályázatban kutyánként maximum 3db ÁBE és 10 db FCI tagszerveztei által rendezett kiállítás eredményei számolhatóak el. Minimum 3 saját tenyésztésű kutyával lehet pályázni.

Az 1. kutyának minimum 2 db ÁBE és 3 db FCI vagy 3 db ÁBE és 2 db FCI és tagszervezetei által rendezett kiállítási eredménnyel,

a 2.kutyának minimum 1 db ÁBE és 3 db FCI és tagszervezetei által rendezett kiállítási eredménnyel,

 vagy 3 db ÁBE kiállítás eredménnyel.

a 3. kutyának minimum 2 db osztály győztes eredménnyel, bármelyik FCI és tagszervezetei által rendezett kiállításról.

Minden további kutyának minimum 1 db osztály győztes eredménnyel kell rendelkezniük. A kutyánként elért kiállítási pontokat, szűrővizsgálatokért járó pontokat és a tenyészcsoportban szerzett helyezésekért járó pontokat az összesítő ívre kell felvezetni, amit a pályázati lapokhoz csatolva kell elküldeni.

A pályázatban szereplő kutyák összes pontját a kiállítási eredmények pontjainak átlaga, a CH bizonyítványokért járó pontok és a szűrési vizsgálatokért járó pontok összege képezi. Minden nevezett kutya össz. pontját összeadjuk és az így összegyűjtött pontokhoz lesz hozzáadva a tenyészcsoportban elért pontok száma.

A címért pályázni több fajtával is lehet, de a 1000 pontot külön - külön el kell érni fajtánként!

A pályázat további feltétele: A tenyésztő ÁBE tagsága


Best Fajta

Egy fajtán belül a legtöbb pontot elért fiatal, felnőt vagy veterán osztályos kutya kapja.

TOP kutya

A legtöbb pontot szerzett kutya. Ha egy kutyát több pályázatban is indítanak, mindig a legtöbb pontot szerzett pályázat számít.
Nevezések beérkezési határideje:

Tárgyév január 20.

A nevezéseket Ifj. Madarász Jánosné 8000 Székesfehérvár Határ utca 50. címre kérjük postai úton elküldeni!

A fotókat továbbra is az abeevkutyaja@gmail.com e -mail címre várjuk!

A pályázatokban szereplő kutyákról kérünk 1 db fotót, amely jpeg. file legyen és a file név a kutya teljes törzskönyvi neve legyen. Lehetőleg csak a kutyát tartalmazza és az jó minőségű nagy felbontású kép legyen!

Az év tenyésztője címek díjaihoz pedig 1 db a tenyésztőt, tenyésztőket ábrázoló fotót kérünk, lehet kutyával vagy több kutyával együtt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást elsősorban

Ifj. Madarász Jánosnétól 30-757-90-98 tel. számon,

de segítséget kérni a vezetőség bármelyik tagjánál telefonon vagy Facebookon privát üzenetben lehetséges.

A határidőn túl, vagy hiányosan beadott pályázatokat NEM tudjuk elfogadni.

Díjakat ünnepélyes keretek között csak a helyszínen adunk át!

A díjátadón való részvételi díj xxxxxxxxx Ft/fő.

Azon személyek, akik egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak a vacsorán részt venni, meghatalmazással megbízhatnak más személyt, de ebben az esetben is 1 főre eső részvételi díj megfizetésére kötelezettek abban az esetben is, ha a meghatalmazott egyébként is saját jogán részt venne az ünnepi vacsorán!

A pályázat beérkezéséről mindenki visszaigazolást kap, de a nyertesek előre nem lesznek értesítve, mindenki a helyszínen fogja megtudni az eredményeket.

Év kutyája címek esetében 1. - 3. helyezések

az

év tenyésztője címek kiadása esetében csak I. helyezések részesülnek díjazásban!


Szeretettel várunk az ünnepségre minden ÁBE tagot, azokat is, akik nem pályáztak, de szeretnének egy hangulatos szép estét eltölteni az ünnepeltek és meghívott vendégeink körében!

ÁBE elnöksége