Évgyőztes kutyák és Év tenyésztője pont verseny

Kedves Egyesületi Tagok!

"ÉV KUTYÁJA" valamint az "ÉV TENYÉSZTŐJE" cím
pályázati- és pontszámítási feltételei
az Ázsiai Törpekutyák és Bichonok Fajtagondozó Egyesületénél az alábbiak szerint lettek meghatározva!

Részvételi díj: xxxxxxxxx Ft/fő, mely tartalmazza a vacsorát.

Díjátadó 20.... -án 18:00 órai kezdettel.


Egy fajtán belül kiadható címek:

"Év Felnőtt Kanja"

min. 5 kiállítás és min. 500 pontot kell elérni

"Év Felnőtt Szukája"

min. 5 kiállítás és min. 300 pontot kell elérni


"Év Fiatal Kanja" és Szukája"

min.3 kiállítás és egyaránt minimum 210-210 pontot kell elérni


" Év Veterán kanja és szukája "

egyaránt minimum 300-300 pontot kell elérni)


"Év legígéretesebb kölyök kutyája" 

az egyesület gondozásában lévő fajták 3-tól 9 hónapos korig szerzett eredmények alapján. Nincs minimális pontszám, de minimum 3 kiállításon való bemutatás szükséges vagy 2 ÁBE kiállításon.

Év tenyésztője pályázathoz nem beszámítható!


"Év legeredményesebb HOBBI kutyája" 

kizárólag az egyesület gondozásában lévő fajtákhoz tartozó hobbi kutyák esetében.

(nincs minimális pontszám, de legalább 1 ÁBE kiállításon be kell mutatni a kutyát és a tulajdonosnak minimum pártoló tagsággal kell rendelkezni)

Év Kutyája címhez:

A pontszámítást maximum 10, minimum 5 kiállítás eredménye alapján számítjuk. Ezekből 1 ÁBE és 4 MEOESZ és tagszervezetei által rendezett kiállításnak kell lenni.

A további 5 kiállítás esetében feltétel, hogy Országonként maximum 2 kiállítás és a FCI kiállítási szabályzatában leírt kiadható címek legyenek beazonosíthatóak. (pl. Üzbegisztán szépe vagy Balkán bajnoka kutya címek nem elfogadhatóak).

A Champion címekért járó pontok és a szűrővizsgálatokért járó pontok hozzá lesznek adva a kiállításokon összegyűjtött összes pontok számához így kapjuk meg a végleges pontszámot. Nincs átlag pont számítás.

Pontazonosság esetén az a kutya kapja a címet, amelyik több ÁBE kiállításon vett részt az évben, ha ez is egyezik, akkor aki ÁBE Klub győztes címet szerzett az évben vagy ennek hiányában az amelyik több spec. győztes címet szerzett.

"ÁBE év legígéretesebb kölyök kutyája"

csak azok a kiállítási eredmények számítanak, amelyeket minor puppy vagy puppy osztályokban szerzett a kutya. Feltétel, hogy a nevezett kutyát valamelyik osztályban legalább 1 alkalommal be kell mutatni az ÁBE által szervezett kiállításain, de a más osztályokban (mint pl.fiatal o.-ban) elért eredmény nem beszámítható.

Az "Év Fiatal Kutyája"

csak azok a kiállítási eredmények számítanak, ahol fiatal osztályban indult a kutya. Feltétel, hogy a nevezett kutyát valamelyik osztályban legalább 1 alkalommal be kell mutatni az ÁBE által szervezett kiállításain, de a más osztályokban elért eredmény nem beszámítható.


Az "Év Felnőtt Kutyája"

csak azok a kiállítási eredmények számítanak, ahol növendék-, nyílt-, vagy győztes osztályban indult.

Feltétel, hogy a nevezett kutyát valamelyik osztályban legalább 1 alkalommal be kell mutatni az ÁBE által szervezett kiállításain 


Az "Év Veterán Kutyája"

csak a kiállítási eredmények számítanak, ahol veterán osztályban indult.
Egy kutyával mind az Év Fiatal Kutyája, mind az Év Felnőtt Kutyája címet meg lehet pályázni, a fiatal osztályban minimum 3, felnőttek pályázatnál viszont kötelező az 5 db MEOESZ vagy tagszervezetei által rendezett kiállítás, amelyből legalább 1 az ÁBE által rendezett kiállításnak kell lennie.


Év Tenyésztője címhez:

Kutyánként maximum 10 db eredményt lehet beszámítani. Az eredmények nem, lehetnek osztály győztesnél rosszabb eredmények!

Minimum 3 saját tenyésztésű kutyával lehet pályázni.

Az 1. kutyának minimum 2 db ÁBE és 3 db MEOESZ és tagszervezetei által rendezett kiállítási eredménnyel,

a 2.kutyának minimum 1 db ÁBE és 3 db MEOESZ és tagszervezetei által rendezett kiállítási eredménnyel,

a 3. kutyának minimum 2 db osztály győztes eredménnyel,

Minden további kutyának minimum 1 db osztály győztes eredménnyel kell rendelkezniük.

Kitűnő cím nélkül és nagyon jó eredmények nem számolhatóak el!

Az Év Tenyésztője cím pályázatához a minimális pontszám 500 pont, mely a pályázatban részt vevő kutyák, kutyánként elért pontszám átlagának az összege.

A tenyészcsoportban elért eredményeket az 1. kutya pályázati lapján kérjük feltüntetni.

Minden nevezett kutyánál az össz. pontok átlagát számítjuk eredménynek, majd az így kapott átlagpontokat összeadjuk, és ehhez adjuk hozzá a tenyészcsoportban elért pontok számát.

A címért pályázni több fajtával is lehet, de a 500 pontot külön - külön el kell érni fajtánként!

A pályázat további feltétele: A tenyésztő ÁBE tagsága


TOP 1-5 kutyák

Kizárólag az évgyőztes címet elértek közül az 5 legtöbb pontot szerzett kutya.A kőlönböző osztályokban elért pont számok nem kerülnek összeadásra!

További általános (minden pályázatra vonatkozó) feltételek ill. szabályok:
PÁLYÁZATOKNÁL az egyesületbe való belépés utáni eredményeket számítjuk be, de ha valaki megfizeti a "Pályázatra jogosító díjat" ami 10 000.- forint/kutya, akkor az korábbi eredmények is beszámíthatók. Ez csak a március 31 után belépőkre vonatkozik!
Csak olyan nevezéseket fogadunk el, ahol a kutya származási lapján a tulajdonos neve megegyezik a pályázó, illetve a klubtag nevével. Amennyiben több tulajdonos van, a társtulajdonos esetében legalább pártolótagsággal kell rendelkezni.

A másolatok jól látható példányok legyenek .

Tisztelettel megkérünk mindenkit, hogy a fotózott dokumentumok beküldését mellőzni szíveskedjen!!! Szkennelt vagy fénymásolt jól látható és olvasható másolatokat fogadunk el.

A nevezési lapok eredeti formában maradjanak.
Magyar tulajdonban lévő import kutyák esetében csak honosított kutyákkal lehet pályázni.

Külföldi tulajdonban lévő kutyával is lehet pályázni, amennyiben a tulajdonos (ok) illetve a kiállítási eredmények minden pályázati követelménynek megfelelnek.

Az értékelés során csak azok a bírálati lapokon szereplő eredmények vehetők figyelembe, melyek mindenben megfelelnek az FCI kiállítási szabályzatban leírtaknak, és tisztán értelmezhetőek. A kiállításokon a kiállítónak célszerű a körből való kijövetel előtt ellenőriznie a bírálati lap tartalmát. A bírálati lapok valóságtartalmáért a pályázó felelős. 

Új kiállítási címek a Junior és a Veterán CACIB ill. az Interchampion címek. Értelemszerűen a pont táblázatban eddig is megtalálható CACIB és az Interchampion címért járó pontok járnak ezen osztályokban is.

A BOG, Res. BOG, BIS, Res. BIS eredményeket a kiállítás napján a teljesítmény füzetbe való beírással lepecsételve és aláírva, vagy fotóval igazolva, a pályázathoz másolatként csatolva tudjuk elfogadni.

A NEVEZÉS TOVÁBBI FELTÉTELE, AZ ÉVADZÁRÓ KLUBVACSORÁN VALÓ MEGJELENÉS!

Díjakat nem postázunk!


Nevezések beérkezési határideje:

Tárgyév Január 20.

A nevezéseket Ifj. Madarász Jánosné 8000 Székesfehérvár Határ utca 50. címre kérjük postai úton elküldeni!

A fotókat továbbra is az abeevkutyaja@gmail.com e -mail címre várjuk!

A pályázatokban szereplő kutyákról kérünk 1 db fotót, amely jpeg.file legyen és a file név a kutya teljes törzskönyvi neve legyen. Lehetőleg csak a kutyát tartalmazza és az jó minőségű nagy felbontású kép legyen!

Az év tenyésztője címek díjaihoz pedig 1 db a tenyésztőt, tenyésztőket ábrázoló fotót kérünk, lehet kutyával vagy több kutyával együtt.


A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást elsősorban Ifj. Madarász Jánosnétől 30-757-90-98 tel.számon, de segítséget kérni a vezetőség bármelyik tagjánál telefonon vagy Facebookon privát üzenetben lehetséges.

A határidőn túl, vagy hiányosan beadott pályázatokat NEM tudjuk elfogadni.

Díjakat ünnepélyes keretek között csak a helyszínen adunk át!

A vacsorán való részvételi díj xxxxxxxxx Ft/fő.

A részvételi díj utalását kérjük csak  január 01. után indítsa mindenki!

Azon személyek, akik egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak a vacsorán részt venni, meghatalmazással megbízhatnak más személyt, de ebben az esetben is 1 főre eső részvételi díj megfizetésére kötelezettek abban az esetben is, ha a meghatalmazott egyébként is saját jogán részt venne az ünnepi vacsorán!

A pályázat beérkezéséről mindenki visszaigazolást kap, de a nyertesek előre nem lesznek értesítve, mindenki a helyszínen fogja megtudni az eredményeket.

Év kutyája címek esetében 1. éa 2. helyezések

az

év tenyésztője címek kiadása esetében csak I. helyezések részesülnek díjazásban!

Szeretettel várunk az ünnepségre minden ÁBE tagot, azokat is, akik ezúttal nem pályáztak, de szeretnének egy hangulatos szép estét eltölteni az ünnepeltek és meghívott vendégeink körében!