Szabályzataink -II.

Kiállítási szabályzat

1. Bevezető

Az Egyesület az FCI jogosítványokkal rendelkező MEOE Szövetség tagjaként a kiállítások lebonyolításánál az alábbiak szerint jár el.

Nevezési létszámtól függetlenül a kutyák védelmében ajánlatos a fajta bírálatának pontos kezdetét megadni.

A bírói körbe a jegyzőt, a ring titkárt, a tolmácsot és a tárgyi feltételeket az egyesület biztosítja a speciális fajtakiállításokra.

A kutyákat tilos bántalmazni, szeretetteljesen kell velük bánni a kiállításra való felkészülés során, és a bírálat közben és utána is! A kutyák külsejét tilos szándékosan mesterséges eszközökkel megváltoztatni, pl. festékek, színezők, a fogazattal történő manipuláció, stb. Állatvédelmi szempontok és a szabályzat megsértése esetén az egyesület vezetősége a tenyésztőt, kiállítót elmarasztalhatja, és a kiállítástól meghatározott időtartamra eltilthatja, amelyről az egyesület vezetősége dönt, a vétség súlyosságát figyelembe véve.

2. A kiállításokon való részvétel

Az FCI jogosítványokkal rendelkező szervezettel együtt rendezett kiállításokra vagy az FCI által elismert címet adó kiállításokra kizárólag az FCI által elismert származási lappal rendelkező kutyák nevezhetők be. Magyarországi székhelyű szervezet esetén FCI jogosítványokkal rendelkező szervezetnek csak és kizárólag a MEOESZ tagjaként működő egyesület tekinthető.

A kiállítás területére csak érvényes állatorvosi oltási igazolvánnyal rendelkező kutya vihető be.

A kutyák által okozott minden néven nevezhető kárért a kutya tulajdonosa felelős. Harapós kutya csak "harapós" jelzéssel, szájkosárral és rövid pórázon tartható a kiállításon. Az ilyen kutyáról a szájkosarat csak a bírói körben szabad levenni, bírói utasításra.

A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos!

3. Nevezési feltételek

A kutya tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig (feladás dátuma) jogosult a kutyát benevezni.

A nevezéshez minden esetben csatolni kell:

- pontosan és olvashatóan kitöltött és aláírt nevezési lap egy példányát,

- a származási igazolás másolatát,

- a nevezési díj nevezési határidőig történő befizetésének igazolását, (csekkszelvény vagy banki kivonat másolata)

- champion osztályba történő nevezéshez a nemzeti vagy nemzetközi champion igazolás másolatát.

Minden kiállításra csak azonosítható kutyát lehet benevezni.

A kiállító a nevezési lap beküldésével egyidejűleg kötelezettséget vállal a nevezési díj befizetésére is, amely nevezési díj semmilyen esetben nem téríthető vissza, kivéve, ha a kutya a kiállítás rendezőjének hibájából nem kerül katalógusba, és így nem kerülhet elbírálásra.

A kiállító a nevezési lap aláírásával kötelezettséget vállal a kiállítás kezdési, illetve Best In Show időpontjának betartására.

A nevezési lapon közölt adatokért a kutya tulajdonosa az aláírással és a beküldéssel egyidejűleg felelősséget vállal, a kiállítási szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.

Nem nevezhetőek és nem bírálhatók a kiállításokon beteg, valamint a kiállításon láthatóan vemhes (kb. 40 napos), vagy szoptatós kutyák.

A kiállításokon helyszíni nevezés nem lehetséges.

A bírálat alkalmával a bíró utasítására a ring titkár jogosult a felvezetett kutyát azonosítani.

Nevezett kutya osztályok közötti átsorolására kizárólag a nevezési határidő zárásáig van mód. Az eljárás díjköteles.

4. A kiállítás

A kiállító felelőssége, hogy a benevezett kutyájával a bírói körben, időben megjelenjen. Amennyiben az adott osztály bírálatát lekési, a bírálat befejezése után kérheti, hogy a bíró a kutyát minősítse, de nem tarthat igényt kitűnő minősítés esetén sem a győztes cím kiadásának megismétlésére. Az osztály bírálatának megkezdését követően az elkésett kutya felvezetője csak a bíró külön engedélyével léphet a bírói körbe. A helyezési eljárás megkezdése után érkezett kutya nem helyezhető.

A bírói körben a bírálat megkezdése után a bírálandó osztályba tartozó kutyákon és felvezetőiken kívül csak a bíró, az írnok, a ring titkár és szükség esetén a tolmács tartózkodhat. Kivételt képez a vezető bíró.

Támadó, harapós kutyák, amelyek nem hagyják magukat végigtapintani, kizárhatóak a bírálatból. Ilyenkor a bírálati lapra rá kell vezetni, hogy a kutya nem bírálható, és az okot is meg kell jelölni.

A kiállításokon csak a kiállítási katalógusban szereplő kutyák bírálhatók, kivéve, ha a rendezők adminisztrációs hibából adódóan felejtették ki a kutyát a katalógusból, ilyenkor pótlap használható. Ebben az esetben a vezető bíró dönti el, hogy a kutya bírálható-e.

A kiállítás rendezője az elfogadott nevezéseket minden esetben köteles visszaigazolni postai úton, vagy e-mail formájában.

5. Átsorolás

Ha a kutya tulajdonosa egyes osztályokba történő nevezésekor nem csatolta a nevezéshez szükséges igazolásokat, a katalógus összeállításakor a rendező szervezet jogosult a kutyát automatikusan más, a csatolmányoknak megfelelő osztályba besorolni, természetesen a kutya korára tekintettel.

Ha a rendező szervezet elírást követ el, a vezetőbíró feladata a beküldött nevezési lapot ellenőrizni és a nevezési lapnak megfelelően a helyszínen a kutyát abba az osztályba átsorolni, ahova a tulajdonos nevezte, és csatolta a szükséges igazolásokat is. A megfelelő mellékletek hiányában a kutyát a kora szerinti - illetve ahol a katalógusban szerepel - osztályban kell elbírálni.

Egyéb esetben átsorolást a bírálati lapon és az összesítőn is fel kell tüntetni.

6. FCI konform szabályok

a./ Kiállítási osztályok

Minor Puppy osztály

Ebbe az osztályba a 3-6 hónapos kutyák nevezhetők. A bírálati lapon leírást kapnak. Ebbe az osztályba az RC regisztrációs lappal rendelkező kutyák is nevezhetnek.

PUPPY osztály: 6-9 hónapos korig Ebbe az osztályba az RC regisztrációs lappal rendelkező kutyák is nevezhetnek.

Ebben az osztályban a kutyák csak leírást kapnak, és több kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kutyák fehér szalagot kapnak, ígéretes, vagy nagyon ígéretes differenciálás lehetőségével.

FIATAL osztály: 9-18 hónapos körig

Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorsolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a Hungária Prima Junior (HPJ) címet, amelyhez egy kék-fehér szalag vagy HPJ kártya jár.

NÖVENDÉK osztály: 15-24 hónapos korig

Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorsolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, amelyhez egy nemzeti színű szalag vagy egy kártya jár. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja Res. CAC címet, kártyával.

NYÍLT osztály: 15 hónapos kortól

Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorsolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, amelyhez egy nemzeti színű szalag vagy egy kártya jár. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja Res. CAC címet, kártyával.

MUNKA osztály: 15 hónapos kortól. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorsolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, amelyhez egy nemzeti színű szalag és egy kártya jár. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja Res. CAC címet, kártyával. Nevezhető minden olyan kutya, mely rendelkezik a fajtára elfogadott munkavizsgával, kiváltotta az FCI munkavizsga bizonyítványát, és azt a nevezéshez csatolta.

CHAMPION osztály:

Nevezhető minden olyan kutya, amelyik a nevezési határidőig megszerezte a nemzeti vagy nemzetközi szépség championátust. Ebben az osztályban is kapnak leírást és minősítést a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorsolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a "Champion osztály CAC" címet, amelyhez egy nemzeti színű szalag vagy egy kártya jár, a kitűnő II. kutya megkapja a Res. CAC címet.

VETERÁN osztály: 8 éves kortól

Nevezhető minden olyan kutya, amelyik betöltötte 8. életévét, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban is kapnak leírást a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorsolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a VETERÁN CAC címet, amelyhez egy nemzeti színű szalag vagy egy kártya jár. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja Res. Veterán CAC címet, kártyával.

Az itt megszerzett minősítéssel elérhető a VETERÁN CHAMPION cím.

Egyéb feltételek:

- minden kutya csak egy osztályba nevezhető

- kor szerinti nevezésnél minden esetben a bírálat napja az irányadó

b./ A kiállításon elérhető minősítések és címek

Az egyes osztályokban elérhető minősítések:

- kitűnő

- nagyon jó

- jó

- megfelelő

- nem megfelelő

A jelen szabályzatban az egyes kiállítási osztályoknál leírt győztes címek kiadása nem kötelező.

c./ Egyéb kiadható címek a fajtákban

c/a. Fajtagyőztes (BOB): arany zsinór és kártya

A bébi és kölyök osztály kivételével valamennyi osztály-győztes kutya konkurál nemre való tekintet nélkül.Ahhoz, hogy a fajtagyőztes cím kiadható legyen, a bírónak tekintettel kell lennie arra, hogy a kutya kvalitásai ennek a címnek megfeleljenek és a fajtagyőztes kutya méltó reprezentánsa legyen fajtájának.

c/b. A fajtagyőztes fajtájában a legszebb ellenkező nemű kutya (BOS): ezüst zsinór és kártya

A bébi és kölyök osztály kivételével valamennyi osztály-győztes kutya konkurál nemre való tekintet nélkül. Ahhoz, hogy a fajtagyőztes ellenkező nem cím kiadható legyen, a bírónak tekintettel kell lennie arra, hogy a kutya kvalitásai ennek a címnek megfeleljenek és a fajtagyőztes ellenkező nemű kutya méltó reprezentánsa legyen fajtájának.

c/c. Fiatal klubgyőztes

Minden évben egy alkalommal az adott fajta részére az Egyesület által megrendezett klubkiállításon adható ki nemenként a fiatal osztályban kitűnő I. kapott kutya részére. A bírálati lapra a "Fiatal Klubgyőztes" cím mellé az évszámot is minden esetben fel kell tüntetni.

c/d. Klubgyőztes

Minden évben egy alkalommal az adott fajta részére az Egyesület által megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként a növendék, nyílt és a champion osztályban kitűnő I. győztes címet kapott kutyák összevetését követően, a bíró által legjobbnak tartott kutya részére.

c/e. Fajtacsoport győztes - Best of Group

A vezetőbíró feladata felkérni a fajtacsoportot bíráló bírót, akinek a kiválasztáskor figyelembe kell venni az FCI bírói szabályzatában foglaltakat. A fajtacsoportot bíráló általában az első és második helyezett kutyát választja ki, akik a fajtacsoportgyőztes (BOG), illetve a reserve fajtacsoportgyőztes (res. BOG) címet kapják. Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni.

c/f. A kiállítás legszebb kutyája - BEST IN SHOW

A vezetőbíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtagyőztes kutyák közül az első helyezett a kiállítás legszebb kutyája címet kapja (BIS), míg a második a reserve győztes (Res. BIS) címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra.

Speciál kiállításon a fajtagyőztes kutya egyben speciálgyőztes címet is kap.

d./ Egyéb versenyek

A rendező a kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet: pl.: fiatal felvezetők versenye, kutyapárok versenye. Ezen versenyekre minden esetben a 3. pont szerinti megoszlású győztesek kiválasztása előtt kerül sor. Ezeknek a szabályait a rendező vezetősége előre külön megállapíthatja és meghirdeti.

Versenyek a díszringben speciál és klub kiállítások vonatkozásában

(1) A kiállítás dísz ringjében, a Best In Show keretében az alábbi versenyek indíthatóak:

GYERMEK-KUTYAPÁR A versenyre 9 évnél fiatalabb gyermekek vehetnek részt, helyszíni nevezés lehetséges.

FIATAL FELVEZETŐK - JUNIOR HANDLEREK" VERSENYE A verseny két kategóriában (9 - 13 éves kor között és 14 - 17 éves kor között) kerül megrendezésre, helyszíni nevezés lehetséges. CAC címet adó kiállítás esetén az életkor szerinti két csoportra bontástól el lehet tekinteni.

UTÓDCSOPORTOK VERSENYE A versenyben az adott kiállítási nap katalógusában szereplő egy kan és utódai, vagy egy szuka és utódai kerülnek bemutatásra. Az utódok száma minimum 3, maximum 5 lehet. A versenyen helyszíni nevezés lehetséges.

KUTYAPÁROK VERSENYE A versenyben az adott kiállítási nap katalógusában szereplő azonos fajtájú, azonos tulajdonban lévő két kutya versenyez. A versenyen helyszíni nevezés lehetséges, azonos ivarú kutyák is nevezhetőek.

TENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ, TENYÉSZTÉSI DÍJ Tenyésztési nagydíj I-II-III. fokozatát kizárólag CACIB címet kiadó kiállításon lehet kiadni, és csak az adott kiállítási nap katalógusában szereplő minimum nagyon jó minősítést kapott kutyák nevezhetőek. A csoportok sorolását a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása szabja meg. Ha a nevezett kutyák nem a tenyésztő tulajdonában vannak, csak a tenyésztő írásos hozzájárulásával lehet a csoportot nevezni illetve a nevezést elfogadni. Nevezési feltétel, hogy a tenyészcsoportban az egy tenyészetből származó legalább két különböző apától, vagy két különböző anyától származó, legalább három és maximum öt azonos fajtájú kutyával lehet indulni. A Tenyésztési Nagydíjra helyszíni nevezés lehetséges.

CAC címet adó kiállításon ugyanezen feltételekkel lehet ezt a versenyt megrendezni, az elnyerhető címek Tenyésztési Díj I-II-III. fokozata.

A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB MINOR PUPPY-JA (MINOR PUPPY BIS) 12 A konkurenciában a 3-6 hónapos kategóriában "nagyon ígéretes I." minősítést és a küllembíró által fajtánkét legszebb minor puppy-nak kiválasztottak konkurálhatnak.

A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB KÖLYÖK KUTYÁJA (KÖLYÖK BIS) A konkurenciában a 6-9 hónapos kategóriában "nagyon ígéretes I." minősítést és a küllembíró által fajtánként legszebb kölyöknek kiválasztottak konkurálhatnak.

A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB VETERÁN KUTYÁJA (VETERÁN BIS) A veterán osztályban kitűnő-I, Veterán CAC minősítést és címet elért kutyák közül a küllembíró kiválasztja a legszebb veterán kutyát. (Best Veterán) Fajtánként a legszebb veterán vehet részt a konkurenciában.

A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB FIATAL KUTYÁJA (JUNIOR BIS) A fiatal osztályban kitűnő-I. HPJ minősítést és címet elért kutyák közül a küllembíró kiválasztja a legszebb fiatal kutyát. (Best Junior) Fajtánként a legszebb fiatal vehet részt a konkurenciában. A konkurencia nagy létszámára való tekintettel indokolt esetben az elbírálás fajtacsoportonként is történhet.

(2) Az (1) pont szerint választható versenyek befejezését követően az alábbi versenyeket kell meghirdetni és megtartani:

A NAP LEGSZEBB KUTYÁJA (Best of Day, BOD) Több napos CACIB címet adó kiállítás esetén mindkét napon (ha nem BIS cím kerül kiadásra) a fajtacsoportgyőztes kutyák közül kerül kiválasztásra. Az első helyezett a "Nap legszebb kutyája" címet kapja (BOD), míg a második helyezett "reserve Napgyőztes" (Res.BOD) címet kapja.

A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB KUTYÁJA (Best in Show, BIS) A fajtacsoportgyőztes kutyák konkurenciája. Az első helyezett a "Kiállítás Legszebb Kutyája" címet kapja (BIS), míg a második helyezett a "Reserve Győztes" (Res.BIS) címet kapja.

(3) A VIII/2. versenyek esetében a vezető bíróval és a szervezővel egyeztetve további sorolásra is lehetősége van a bírónak.

(4) Kiállítás jellegéből adódóan egyéb versenyek is hirdethetőek, de ezek FCI címet nem adnak. Az ezekről kiállított dokumentumokon az FCI és vagy a Szövetségi logó nem tüntethető fel.

(5) Egy versenyszámot egy bíró bírálhat

Egyéb egyéni díjfelajánlásokra is sor kerülhet. Ezeket azonban a kiállítás reggelén, a rendező szervezet elnöke be kell jelentse a vezetőbírónak.

e./ Óvási bizottság

- A bírói döntés ellen óvásnak helye nincs. Ez pontosan azt jelenti, hogy a kapott minősítés, vagy a kiadott címek, illetve az esetlegesen ki nem adott győztes címek miatt óvásnak helye nincs.

- Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges (pl. rossz osztályba sorolás), a bírálatot követő két órán belül, óvási díj befizetése mellett, írásbeli kérelemmel, amelyet az óvási bizottsághoz kell benyújtani.

- Az óvási bizottság az óvás benyújtását követő egy órán belül dönt. Ha helyt ad az óvásnak, akkor a befizetett összeget vissza kell fizetni. Ha az óvás sikertelen volt, az óvási díj a rendező szervezetnél mard.

- Az óvási bizottság döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

- Az óvási bizottság három tagból áll, tagjait a kiállítás katalógusában meg kell nevezni.

f./ Az FCI címet adó rendezvények szabályaira az FCI vagy annak jogán a kiállítást rendező szervezet szabályait is be kell tartani.

VI/C. Bírók és vizsgák, teljesítményvizsgálatot végzők

1. Értelmezés

Bírói testület alatt a MEOESZ szervezeti egységeként működő küllem- vagy teljesítménybírók csoportját értjük. Vezetőjük a bírói testület elnöke, aki koordinálja a bírók tevékenységét.

Az Egyesületnek lehetősége van saját fajtájában az Egyébként a MEOESZ által végzett bírói képzésben való részvételre a MEOESZ-el egyedileg kötendő megállapodások alapján. bírói képzésre.

2. A nemzetközi FCI bíró jogai és kötelességei FCI szabály szerint alakulnak.

A vonatkozó FCI szabályokkal összhangban az Egyesületnek kötelezettsége a MEOESZ-en keresztül igényelni (kikérni) az általa felkérni kívánt bírót, ennek alapján a bírót az Egyesület vagy az általa jogszerűen megbízott szervezet rendezvényére (ilyenkor az adott szervezetre szóló meghívás tényét is közölni a MEOESZ-el) a MEOESZ hívja meg.

3. Eljárás

A nemzetközi kiállításokon a kutyák értékelésénél az FCI minden országában mindig azonos kritériumok szerint kell eljárni.

Ennél fogva:

- Ha a bíró abban a helyzetben van, hogy óránként kb. 20 kutyát tud bírálni, naponta legfeljebb 80 kutyáig, akkor minden kutyáról külön leíró bírálatot kell adni. A bírónak naponta maximum 150 kutyát lehet elbírálnia, amennyiben nem kérnek ilyen leírást. Amennyiben 80 kutyát jelölnek ki jelentési kötelezettséggel, vagy 150-et jelentési kötelezettség nélkül, a bírót megfelelően tájékoztatni kell, és beegyezését kell kérni: kész-e arra, hogy annyi kutyát bíráljon.

- A küllembírónak minden kutya bírálatát, akár álló helyzetben, akár mozgásban, mindig azonos rendszer szerint kell elvégeznie. Mozgásban különösen a korrekt futásra a fajtára jellemző, megfelelő mozgásra kell ügyelnie.

- A bírálatnál minden bírónak lehet saját rendszertana, amely egy másik bíró rutinjától eltérő lehet. A kivitelezés is változhat, a bírálat fajtára, a nevezések számára, az időjárásra és más feltételekre való tekintettel.

- A bírónak ringjükben mindig ellenőrzést kell tartaniuk. Elvárható tőlük az FCI Kiállítási Szabályzat tökéletes ismerete.

- A lehető legjobban tájékozottnak kell lenniük a kizáró hibákkal, illetve a fajtastandardban mutatkozó hiányosságokkal kapcsolatban. A hozzárendelésnél azon ország alkalmazandó eljárásait kell követni, ahol a kiállítás megrendezésre kerül és ezzel kapcsolatban meg kell kérdezni a rendezőket vagy a kiállítás vezetőit.

- A bíró a főnök a ringben, amelyet vezet és minden csak az ő beleegyezésével történhet.

- A bíróknak a kiállítókkal szemben udvariasnak és előzékenynek kell lenniük és mindenkire egyforma figyelmet kell fordítaniuk.

- Ha egy bíró egy osztály felvezetett kutyáinak végleges helyezéseire vonatkozó döntését meghozta, ezt világosan és érthetően közölnie kell a kiállítókkal.

- A bíróknak szigorúan tartaniuk kell magukat az időelőírásokhoz, melyeket előre juttattak számukra a bírálataihoz. A kiállítókkal és a segédekkel folytatott megbeszéléseket a minimumra kell korlátozni.

- A bírónak mindig biztosítani kell, hogy minden osztály mindegyik kutyája egyénileg és azonos módon mozoghasson. Ha a ring túl kicsi, a nagy osztályokat fel kell osztani oly módon, hogy a mozgáshoz több hely álljon rendelkezésre.

- A későn jövők számára és a kutyavezetők cseréjéhez a bírónak mindig megfelelő engedélyt kell adnia, miközben be kell tartani azon ország rendelkezéseit, ahol a kiállítás megrendezésre kerül.

- A kistermetű kutyák álló helyzetben való bírálatát alapvetően egy asztalon kell elvégezni, ezt a rendezőknek kell rendelkezésre bocsátaniuk.

- A bírónak a kutya formai értékére és a helyezésére vonatkozó döntése végleges és megtámadhatatlan. Ezért, miután egy osztályt bíráltak, a kutyának a bíró által a kiállítókkal világosan közölt értékelést már nem lehet megváltoztatni és a helyezését sem.


Az ebek jelölésének szabályai

Jogszabály írja elő, hogy minden kutyát transzponderrel (mikrochippel) kell megjelölni. Célja, hogy az eb tartós megjelölésével az bármikor azonosítható legyen.

  • A chip beültetését a tenyésztő által választott állatorvos végezheti.
  • A chip beültetést kizárólag hat hetes kort betöltött kölykökön szabad végezni.
  • A chipet a kölyök bal lapockája fölött a bőr alá kell ültetni.
  • A beültetést az egyesület által rendszeresített nyomtatványon dokumentálni kell, melyet a tenyésztő aláír és az állatorvos az aláírásával és a pecsétjével hitelesít.
  • Az állatorvos feladata a chipezési adatokat az országosan, illetve nemzetközileg elfogadott adatbázisban rögzíteni.
  • A tenyésztő a chipezési igazolást az alombejelentéskor juttatja el az egyesülethez, ahol az archiválásra kerül.

Alomellenőrzés

Egyesületünk alom- és kennelellenőrzést szúrópróba szerűen, vagy indokolt esetben végez.

Az alomellenőrzést az alábbi személyek végezhetik:

- az egyesület elnöke,

- az egyesület elnöke által megbízott egyesületi tisztségviselő,

- az egyesület elnöke által megbízott, a tenyésztő lakóhelyéhez közel lakó, a microchipezést is végző állatorvos

Az alomellenőrzés költségét a tenyésztő viseli.

Meg kell tagadni az egész alom elfogadását akkor, ha bármely kétség merül fel a fajtatisztasággal kapcsolatban. Ebben a vitás esetben az elnökség DNS vizsgálatot rendelhet el, melynek a költségét a tenyésztő viseli. Amennyiben a vizsgálati eredmény a bejelentett adatok valódiságát igazolja az alom törzskönyvezhető, a vizsgálat költségét az egyesület a tenyésztő részére megtéríti.

Az alomellenőrzés megállapításairól az azt végző személy jegyzőkönyvet készít, melyet az egyesület az irattárában 5 éven keresztül megőriz.


Közgyűlési beszámolók és határozatok

Az éves beszámoló közgyűlések nyilvános részei az alábbi linken mindenki számára elérhető: https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

A teljes jegyzőkönyvet személyiségi jogok védelme érdekében nem áll módunkban nyilvánosan megosztani!

Kérésre a teljes jegyzőkönyv anyagát email -ben minden tag részére megküldjük titok tartási nyilatkozat aláírását követően!