Bichonok Hivatalos FCI Standad

BICHON FRISE

(Bichon a poil frisé)

FORDITÁS: Michéle Schneider asszony, Dr. J.M. Paschoud által átdolgozva.

SZÁRMAZÁS: Franciaország/ Belgium

AZ ÉRVÉNYES ÉS EREDETI STANDARD DÁTUMA: 1972. 01. 10.

ALKALMAZÁS: Társasági kutya.

FCI CSOPORT BEOSZTÁS: IX-es fajtacsoport Társasági - és kísérőkutya
Sekcio 1. Bichonok és rokon fajták
Munkavizsga nélkül

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Kistermetű, vidám és játékos kutya, jellemében és viselkedésében nagyon élénk. A fang közepesen hosszú, a szőrzete hosszú, laza szerkezetű és dugóhúzószerűen göndör, mely a mongol kecskééhez hasonlítható. A fejét büszkén és magasan hordja. A szemek nagyon kifejezők és a tekintete élénk.

FEJ: Arányos a testtel.

AGYKOPONYA:
Koponya: A koponya inkább lapos, de a szőrkorona miatt gömbölyűnek tűnik. A koponya hosszabb, mint a fang.
Stop: Alig kifejezett.

ARCORRI RÉSZ:
Orrtükör: Az orrtükör legömbölyített, mélyfekete, finoman szemcsézett és fénylő.
Fang: Az ajkak vékonyak és meglehetősen szárazak, ha kevésbé is, mint a Schipperkénél. A felső ajkak épp, hogy takarják az alsó ajkakat, de az ajkak nem nehezek vagy lelógóak. A szájzugig feketén pigmentáltak. Az alsó ajak nem lehet nehéz, nem lehet látható és nem lehet petyhüdt. A zárt ajkaknál a nyálkahártya nem látható.
Fogazat: Természetes harapás, mely azt jelenti, hogy az állkapocs metszőfogai az állcsont metszőfogainak hegyéhez érnek vagy közvetlenül a foghegyei mögött illeszkednek az állkapocsba.


Pofák: Lapos és nem nagyon izmolt.
Szemek: A sötét szemek kerekek, a szemhéj feketén pigmentált, nem mandula formájú és nem ferdén illesztett. Élénk, nem nagy, és a szemfehérje nem látható. Nem kidülledő, mint a griffonnál vagy a pekinginél, a szemüreg nem kiugró és a szemgolyó nem lehet dülledt.
Fülek: Lógó fülek, gazdagon finom, göndör szőrrel borított. Figyelő állásban inkább előre forduló úgy, hogy a fülek belső széle a koponyát érinti és nem ferdén elálló. A fülbőr nem érhet az orrhegyig, mint az uszkárnál, hanem csak a fang hosszának a feléig érhet.

NYAK:
A nyak meglehetősen hosszú, büszkén és magasan hordott. A nyak gömbölyű és a koponyánál keskenyen indul és egyre szélesebbé válik és átmenet nélkül illeszkedik a vállakhoz. A hossza kb. egyharmada a törzs hosszának.

TÖRZS:
Ágyék: Széles, jól izmolt és enyhén ívelt.
Far: Enyhén lekerekített.
Mellkas: A mellkas jól fejlett, a szegycsont kifejezett, a bordák jól íveltek, a mellkas meglehetősen mély.
Alsóvonal: A lágyék a has felé felhúzott, itt a bőr vékony, de nem laza, így egy kissé agárszerűnek tűnik.

FAROK:
A hátvonala alatt kissé mélyen tűzött, általában büszkén a hátvonalára hajlítva hordja. Nem kunkorodhat, nem lehet csonkítani és a farok hegye nem érintheti a hátat, de a dús farkszőrzet érintheti a hátat.

VÉGTAGOK:
ELÜLSő VÉGTAGOK: Előlről nézve a lábak egyenesek és merőlegesek és a csontfelépítés nagyon finom.
Lapocka: Meglehetősen ferdén illesztett, nem kiugró, úgy tűnik, hogy a hossza megegyezik a felkar hosszával.
Felkar: A testtől elálló.
Könyökök: Nem kifelé fordulók.
Elülső lábtő: Rövid, elölről nézve egyenes, oldalról nézve enyhén ferdének tűnő.

HÁTULSÓ VÉGTAGOK: A medence széles.
Comb: Széles, jól izmolt és ferdén állított.
Csánk: Az uszkártól eltérően a csánk jobban szögelt.

MANCSOK : Inasak. Előnyben a fekete karmok, bár ezt a szint nagyon nehéz elérni.

BőR :
A fehér szőr alatt előnyös a sötét pigment, a nemi szerveknél a bőr fekete vagy kékes illetve bézs.

SZőRTAKARÓ:
SZőR: Vékony, selymes, dugóhúzószerű, nagyon laza, a mongol kecskéhez hasonlítható, nem sima és nem zsinóros, kb. 7 - 10 cm hosszú.

ÁPOLÁS/TOILETTE:
A kutya bemutatható enyhén szabaddá nyírt mancsokkal vagy arcorri résszel.

SZIN: Tiszta fehér.

NAGYSÁG: A marmagasság ne legyen több mint 30 cm, a kicsi méret a tenyésztés sikerének a titka.

HIBÁK:
Minden eltérés a megengedettől hibának tekintendő és a hiba nagyságának megfelelően kell értékelni.
· Enyhe előre- vagy hátraharapás.
· Sima, hullámos, zsinóros vagy rövid szőr.
· A szőrzetben előtűnő pigmentáció, mely a szőrzeten vöröses foltokat képez.

KIZÁRÓ OKOK:
· Hússzínű orrtükör.
· Hússzínű ajkak.
· Erős előre- vagy hátraharapás, ahol a metszőfogak nem érintik egymást.
· Világos szemek.
· Kunkorodó farok vagy dugóhúzószerű faroktartás.
· Fekete foltok a szőrzetben.

M.J. A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkezniük, melyek a herezacskóban helyezkednek el.

Bichon Bolognese

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
Sécrétariat Général : 13. Place Albert I - B -6530 THUIN

FCI - Standard Nr. 196. / 1998. 04. 20. /

BOLOGNESE
(Bolognese)

FORDÍTÁS: Michéle Schneider

SZÁRMAZÁS: Olaszország.

AZ ÉRVÉNYES ÉS EREDETI STANDARD DÁTUMA: 2016. 05. 03.
ALKALMAZÁS: Társasági kutya


FCI CSOPORT BEOSZTÁS: IX-es fajtacsoport Társasági és kisérőkutya
Sekció 1 Bichonok és rokon fajták
Munkavizsga nélkül

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: Eredete összeolvad a máltai selyemkutyáéval, mivel az ősei ugyanazok a kis kutyák voltak, melyeket Arisztotelész ( Kr. e. 384-322) "canis melitenses" -nek említ. Már a római időkben ismerték és különösen a bolognai kiskutya abban az időben igen értékes ajándéknak számított az itáliai főurak részéről. Már Cosimo de Medici nem kevesebb, mint nyolc kutyát vitt magával Brüsszelbe, hogy az ottani nemeseknek ajándékozza őket. II. Fülöp spanyol király a következő szavakkal köszönte meg Este hercegnek, amikor két kiskutyát kapott ajándékba " ez a legkirályibb ajándék, melyet egy császárnak ajándékozhatnak." Tizian, és idősb. Breughel, sőt Goya festményein is meg vannak örökítve ezek a kutyácskák.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Kicsi, zömök, és kompakt törzsű, hosszú, puha, hófehér szőrzettel fedett kutya.

ARÁNYOK: A kutya kvadratikus felépítésű, - a törzs hossza megegyezik a marmagasággal.

VISELKEDÉS/JELLEM (WESEN): Igen komoly, többnyire nyugodt. Vállalkozó szellemű, tanulékony, gazdájához és annak környezetéhez ragaszkodó.

FEJ: Közepesen hosszú, a marmagasságnak az 1/3-a. A szélessége a járomcsontoknál mérve, megegyezik a hosszával.

KOPONYA: Hosszanti irányban enyhén tojás alakú, a koponyatető, inkább lapos, de oldalt domború. A homlokcsont jól fejlett. A koponya és az orrhát felső határvonala párhuzamos. A
homlokbarázda és a fejbúb alig kifejezett. A koponya hossza kissé hosszabb, mint a fang.Az agykoponya hossza kissé meghaladja az arcorri rész hosszát)

STOP: Elég kifejezett.

ARCORRI RÉSZ:
Orrtükör : Az orrháttal együtt egyenes irányú, oldalról nézve elől merőleges. Az orrtükör nagy és a színe mindenesetben fekete.
Fang: A hossza a fejhosszának a 1/5-e. Az orrhát egyenes és a pofák párhuzamosak, és szinte kvadratikusnak tűnik. A szem alatti rész jól kitöltött.
Ajkak: A felső ajkak nem takarják az alsó ajkakat, így az arcorri rész oldalprofilját az állkapocs határolja.
Fogazat. Normálisan fejlettek. A fogak fehérek és erőteljesek, a fogazat komplett. A harapás ollós, a harapófogó harapás elfogadott.
Szemek: Előretekintő, szinte egy síkban illesztettek. Nyitottak és az átlagosnál nagyobbak. A szemnyílás kerek. A szemgolyó nem dülledt. A szemfehérje nem látszódhat. A szemhéjak feketén pigmentáltak, a szem színe (az írisz) sötét okker. Fül: Magasan tűzött, hosszú és lógó. A tövénél kissé merev, így a fülkagyló felső része a fejtől kissé eláll, ettől a fej egy kissé szélesebbnek tűnik.

NYAK: A nyak lebernyeg nélküli, a hossza a fejhossznak felel meg.

TEST: A kutya kvadratikus, a törzs hossza megegyezik a marmagassággal.
Mar: A hát vonalából egy kissé kiemelkedik.
Felsővonal: Az egyenes hátvonal és az ágyék enyhe domborúsága harmonikusan illeszkedik a farral.
Far : Alig csapott, és igen széles.
Előmell : A szügy alig érezhető.
Mellkas : Tágas, egészen a könyökig érő. A bordák jól íveltek. A mélységük szinte eléri a marmagasság felét.
Alsóvonal: A mellcsont vonalát követi és enyhe ívet alkot a has felé.

FAROK: A far meghosszabbításában tűzött és a hát fölé hajlik.

VÉGTAGOK:
ELÜLSő VÉGTAGOK: Egyenesek, párhuzamosak és a talajra merőlegesek.
Lapocka : A hossza 1/4-e a marmagasságnak, a merőlegeshez képest kissé ferde. A mozgása szabad.
Felkar : A törzshöz simuló, majdnem olyan hosszú, mint a lapocka, de nem olyan ferde.
Könyök : Egy síkban vannak egymással, és a test középvonalával párhuzamosak.
Lábtő és lábközép : Elölről nézve az alkar meghosszabbítása. Oldalról nézve a lábtő kissé ferde.
Mancsok : Oválisak, rugalmas talppárnákkal és fekete, nagyon kemény karmokkal.

HÁTULSÓ VÉGTAGOK : Összességében és hátulról nézve, az ülőgumótól a talajig egy merőleges vonalat kell képeznie. Párhuzamosak egymással.
Comb: A hossza 1/3-a a marmagasságnak. Felülről lefelé és hátulról előre felé ferdék. A test középvonalához párhuzamos.
Lábszár: Hosszabb, mint a comb.
Csánk: A csánk szögelése nem nagyon zárt.
Hátulsó lábközép: A csánk és az ujjhegyek távolsága alig rövidebb, mint a marmagasság 1/3-a.
Mancsok: Kevésbé oválisak, mint a elülső mancsok, egyébként azonosak a elülső mancsokkal.

MOZGÁS: Szabad és energikus. A fejét nemesen és előkelően hordja.

BŐR: Az egész testen feszesen simuló, a látható nyálkahártyák és a pislogó hártya feketén pigmentált.

SZŐRTAKARÓ: A fejtől a farkáig, a hátvonaltól a mancsokig az egész testet hosszú szőr borítja. Az orrháton rövidebb és puhább, de nem a testhez simuló, hanem pelyhes, és nem rojtos.

SZÍN: Hófehér, halvány elefántcsont árnyalt elfogadható.

NAGYSÁG ÉS SÚLY:
Marmagasság . Kanoknál 27 - 30 cm
Szukáknál 25 -28 cm
Súly: 2,5 - 4 kg.

HIBÁK: Minden eltérés a megengedettől hibának tekintendő és a hiba nagyságának megfelelően kell értékelni.
* Kancsalság

SÚLYOS HIBÁK:
* A koponya-fang határvonalának a divergenciája vagy konvergenciája.
* Ívelt orrhát.
* Hátraharapás, főleg, ha ez által az arcorri rész eltorzul.
* Magasság 25 cm alatt vagy 33 cm felett a kanoknál, és 22 cm alatt és 32 cm felett a
szukáknál.

*Agresszív vagy túlságosan félénk.

KIZÁRÓ OKOK:
* Pigment hiányos orrtükör.
* A nem fekete, hanem más színű orrtükör.
* Előreharapás
* Pigment hiányos szemhéjak
* Üveges tekintet.
* A farok hiánya.
* Veleszületett vagy művileg előforduló csonka farok.
* Minden a fehértől eltérő szőrszín.
* Foltos szőrzet.
M.J. A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkezniük, melyek a herezacskóban helyezkednek el.

Bichon Havanese

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
Secrétaraiat Général : 13, Place Albert I. - B - 6530 THUIN

FCI - Standard Nr. 250 / 1998. 05. 11. /

HAVANESER
(Bichon havanais)

FORDÍTÁS: Dr. J. M. Paschoud és R. Binder asszony.

SZÁRMAZÁS: Földközi tenger nyugati része, Kitenyésztette: Kuba.

PATRÓNUSA: F.C.I.

AZ ÉRVÉNYES ÉS EREDETI STANDARD DÁTUMA: 1996. 12. 10.

ALKALMAZÁS: Társasági és kisérőkutya

FCI CSOPORT BEOSZTÁS: IX.-es fajtacsoport társasági - és kísérőkutya
Sectio 1 Bichonok és rokon fajták.
Munkavizsga nélkül.

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: Ez a fajta a Földközi tenger nyugati részén a spanyol és az olasz partvidék környékéről származik. Minden valószínűség szerint, ezek a kutyák a tengerész kapitányok által kerültek Kubába. Nevét a sokszor előforduló Havanna-színről (tabak) kapta. Sajnálatos módon az eredeti Havannai vérvonalak kihaltak, csak egyes egyedeket sikerült Kubából kicsempészni. Ezeknek az egyedeknek a leszármazottai az USA-ban élnek.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: A Havanese egy kicsi, erőteljes, rövidlábú kutya. A szőre hosszú, dús, puha és hullámos. A mozgása élénk és rugalmas.

ARÁNYAI: A fang hossza az orrhegytől a stopig megegyezik a koponya hosszával a stoptól a fejbúbig. A testhossz 4:3 -hoz aránylik a marmagassággal.

VISELKEDÉS/JELLEM (WESEN): Különösen éber, jelző kutyának nagyon jól nevelhető. nagyon kedves, vidám, aranyos, játékos, sőt egy kissé bolondos. Nagyon szereti a gyerekeket és állandóan játszana velük.

FEJ: Közepesen nagy, a fejhossz viszonyítva a törzshöz (farktőtől a marig) 3 : 7 -hez.

Agykoponya
Koponya: Lapos fejtető, lehet egy kevéssé domború, széles. A homlok kissé kiemelkedő, felülről nézve a koponya hátul gömbölyű, minden más oldala szinte egyenes és szögletes.
Stop: Mérsékelten kifejezett.

ARCORRI RÉSZ:
Orrtükör: Fekete.
Fang: Az orrhegy felé elkeskenyedő, de soha sem hegyes, vagy tompa.
Ajkak: Vékonyak, szárazak és jól simulók.
Fogazat. Ollós harapás. Kívánatos a teljes fogazat. A P1 és az M3 hiánya eltűrhető.
Pofák: Nagyon laposak, nem előreugrók.
Szemek: Elég nagyok, mandula formájúak, lehetőleg mély barna színűek. A kifejezése barátságos. A szemhéjak lehetőleg sötétek, vagy feketék legyenek.
Fülek: Relatív magasan tűzött, a pofák mellett lógva hordja, egy alig látható ráncot alkotva enyhén megemeli. A végei kissé hegyesek. Hosszú rojtos szőrrel takart. A fülek nem lehetnek olyanok, mint egy szélmalom, sem pedig a pofákhoz simulók.

NYAK: Közepesen hosszú.

TEST: Hossza valamivel több, mint a marmagasság.
Felsővonal: Egyenes, az ágyék enyhén ívelt.
Far: Elég csapott.
Bordák: Jól íveltek.
Alsóvonal: A has jól felhúzott.

FAROK: Magasan hordott, a formája lehet egy görbe bot alak vagy előnyösebb, ha a hátára csavarodik. A szőrzet hosszú és selymes.

VÉGTAGOK:

ELÜLSő VÉGTAG: Egyenesek és párhuzamosak, szárazak, jó csont felépítéssel. A földtől a könyökig lévő hossz, ne legyen több, mint a könyök és a mar közötti hosszúság.

HÁTULSÓ VÉGTAG: Nagyon jó csontozat, mérsékelt szögelés.

MANCSOK: A formájuk enyhén hosszúkás, és kicsik. Az ujjak szorosan illeszkednek egymáshoz. (zárt mancsok).

MOZGÁS: A Havanese mozgása természeténél fogva vidám, könnyű, és rugalmas. Az egyenes elülső végtagok szabadon mozognak, míg hátulsó végtagok egy jó tolóerővel szolgálnak.

SZőRTAKARÓ:

SZőRZET: Az aljszőrzet gyapjas, de alig fejlett, sokszor szinte hiányzik. A fedőszőr nagyon hosszú (12 - 18 cm ) egy felnőtt kutyánál. Puha, sima vagy hullámos, fürtöket is képezhet. Bármilyen igazítás, vagy a hossz igazítása ollóval vagy a kutya trimmelése tilos. Kivéve : a mancsokat ; A homlokszőrzetet lehet egy kissé rövidíteni, hogy a szemeket ne fedje el. Az arcorri részen is lehet a szőrzeten igazítani, de előnyösebb, ha meghagyjuk a természetes hosszát.

SZÍN: Két szín változat van.
* Ritkán tiszta fehér, a fakónak a különböző árnyalatai; a világos fakótól a havanna színig (tabakszín, vöröses-barna) (dohány) ; ezekben az engedélyezett színekben lehet foltos, megengedett az enyhén fekete-felhős árnyalat.
* A megengedett színek, és foltok ( fehér, világos- fakó, havanna szín ) fekete foltokkal, fekete szőrzet.

NAGYSÁG:
Marmagasság: 23 - 27 cm
Tolerálva: 21 - 29 cm

HIBÁK: Minden eltérés a megengedettől hibának tekintendő, és a hiba nagyságának megfelelően kell értékelni.

SÚLYOS HIBÁK:
* Atípusos általános megjelenés.
* A hegyes, vagy tompa arcorri rész, ha az arcorri rész nem egyenlő nem egyenlő hosszú
a koponya hosszával.
* Ragadozó madárszerű szemek, túl mélyen illesztett szemek, vagy dülledt szemek, vagy ha a
szemhéj, csak részben sötéten pigmentált.
* Túl hosszú, vagy túl rövid törzs.
* Egyenes farok, vagy nem magasan hordott farok.
* A elülső végtagok francia állása.
* Elkorcsosult hátulsó mancsok.
* Kemény szőrzet, nem elég dús szőrzet, rövid szőr, kivéve a kölyökszőrt, nyírott szőr.

KIZÁRÓ OKOK:
* Pigmenthiányos orrtükör.
* Előre - vagy hátraharapás.
* Entropium, vagy Ectropium ; egy vagy mind két szemhéj pigmenthiánya.
* Túl nagy vagy túl kicsi méret.

M. J. A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkeznie, melyek a herezacskóban helyezkednek el.


Coton de tulear

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
Secrétariat Général : 13. Place Albert I - B - 6530 THUIN


FCI Standard Nr. 283 / 1995. 11. 09. /

COTON DE TULEAR


FORDÍTÁS: Michéle Schneider

SZÁRMAZÁS: Madagaszkár

AZ EREDETI ÉS ÉRVÉNYES STANDARD DÁTUMA: 1995. 11. 09.

ALKALMAZÁS: Társasági és kísérőkutya.

FCI CSOPORT BEOSZTÁS: IX -es fajtacsoport Társasági-és kísérőkutya.
Sekcio 1 . 2 Coton de Tulear
Munkavizsga nélkül

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: 1977-ben került Franciaországban ez a fajta, azonnal megkedvelték és helyet kapott a társasági kutyák között. Már az egész világon megtalálhatók.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Egy kistermetű szobakutya, hosszú gyapotszerű szőrtakaróval, és sötét ,kifejezésteli intelligens szemekkel.

ARÁNYOK: A marmagasság a testhossz 2: 3-a.
A fej hossza a testhossznak 2 : 5-e.
A koponya hossza 9 : 5 - höz aránylik a fang hosszához.

VISELKEDÉS/JELLEM (WESEN): Pajkos, vidám, sőt néha kis bohóc, nagyon ragaszkodó a gazdájához.

FEJ: Oldalról nézve: rövid. Felülről nézve: háromszögletű.

KOPONYA:
Agykoponya: A koponyatető domborúan ívelt. Kb. 8,5 cm széles, a szemöldökcsont alig fejlett. A homlokbarázda enyhén fejlett, fejbúbja nincs kifejlődve. A tarkó kiszögelése alig észrevehető.
Stop: Alig fejlett.


Arcorri rész
Orr: Az orrtükör kicsi és fekete, a sötét és a dohányszín elfogadott. Az orrlyukak nyitottak.

FANG: A hossza kb. 6 cm. mélysége kb. 4,5 cm, a szélessége kb. 5 cm. Az orrhát egyenes. Az állkapocs egyenes vonalú.

AJKAK: Vékonyak, feszesek, a pigmentje az orrtükör színével azonos.

FOGAZAT: Teljes fogazat, kicsi fehér fogakkal. A harapása lehet szűk előre -vagy hátraharapás esetleg harapófogó harapás.

SZEMEK: Kerek, sötét, élénk tekintet, távol ülők, a vékony szemhéjak az orrtükör színével megegyezően pigmentáltak.

FÜLEK: Lógó fülek, a szélessége kb. 6 cm, a hossza kb. 7 cm. Magasan tűzött, vékony és háromszögletű. A fülhegyek igen finomak, a tűzésnél kis töréssel, fehér szőrrel takart, de lehet többé-kevésbé sötét, sárgán foltos, b) sárga és feketével mellírozott szőr, c) kevés fekete szőr, amely világos szürkés foltokat alkot.

NYAK: Egyenes, a fej felé enyhén ivelt..
Hossza: kb. 8 cm.
Formája: Ívelt, jól izmolt. A szélesség kb. 7 cm.
Bőr: Feszes.

TÖRZS: A felsővonal enyhén domborúan ívelt.
Mar: Alig kifejezett, erőteljes a nyak illesztésénél.
Hát és ágyék: Enyhén ívelt, jól izmolt.
Has és lágyék: Kerek, kevésbé széles, mint a mellkas, a has egy kissé felhúzott.

FAROK: Mélyen tűzött, kb. 18 cm hosszú, a faroktőnél vastag és elvékonyodó a farok hegyig, nyugalmi állapotban a csánk alá ér és a vége egy kissé visszahajló.

VÉGTAGOK:
Elülső végtagok: A lábak mind elölről - mind hátulról nézve párhuzamosak
Lapocka: kb. 10 cm, ferdén illesztett és jól izmolt.
Felkar: kb. 9 cm. hátrafelé ferdén illesztett, jól izmolt. A felkar a lapockával 120°-os szöget zár be.
Alkar: kb. 10 cm. a talajra merőleges. Erőteljes csontozat.
Lábtő kb. 3 cm.
Lábközép: kb. 3 cm.
Mancsok: A formája kerek, kicsi. Zárt ujjak, a talppárnák rugalmasak és sötéten pigmentáltak.

Hátulsó végtagok: Elölről és oldalról nézve a talajra merőlegesek.
Comb: Jól izmolt, kb. 10 cm hosszú.
A comb a csípővel 80°-s szöget zár.
Lábszár. kb. 10 cm hosszú, és elölről hátra felé hajlik.
Csánk: hossza: kb. 2 cm. kerülete : 3 cm. A szögelése kb. 160°.
Hátulsó lábközép: kb. 7 cm hosszú, a kerülete kb. 2 cm. A talajra merőleges.
Mancsok: A formája kerek, enyhén ívelt ujjak, melyek szorosan zártak. Lapos talppárnák, melyek jól pigmentáltak.

MOZGÁS: Lépésben normális, Az ügetésben rövid léptű. Az ügetés előnyben részesül.

BőR: Vékony, a testhez jól simuló, a pigmentációja lehet szürkés, vagy sötét foltos.

SZőRTAKARÓ:
A szőrzet szerkezete finom, kb. 8 cm hosszú, enyhén hullámos, gyapjas tapintású.

SZÍN: Fehér, sárgás vagy többé - kevésbé sötét szürkés foltok, főleg a füleknél megengedettek.

NAGYSÁG ÉS SÚLY:
Nagyság: Kanoknál 28 cm max : 32 cm, minimum : 25 cm
Szukáknál 25 cm max : 28 cm minimum : 22 cm.

Súly: Kanoknál 4 - 6 kg.
Szukáknál 3,5 - 5 kg.
A súlynak arányban kell lennie a nagysággal pl. egy 28 cm -es kannak legalább 5 kg súlyának kell lennie. A 32 cm- s kutyának kb. 6 kg. a súlya. Kívánatos, hogy a típusának megfeleljen. Néha magasabb lábú kutyák is előfordulnak.

HIBÁK: Minden eltérés a megengedettől hibának tekintendő és a hiba nagyságának megfelelően kell értékelni.

SÚLYOS HIBÁK:
* Fang: túl kicsi, vagy túl nagy.
* Koponya: lapos vagy túl domború.
* Stop : túl fejlett, vagy a astop hiánya.
* Orrhát: ívelt orrhát.
* Harapás: rendezetlen fogív, túl nagy előre - vagy hátraharapás, lyukas fogak.
* Szemek: világos, túl közel álló szemek, entropium, ektropium, dülledt szemek, szúrós tekintet.
* Fülek: túl rövid, nem elég hosszú szőrzettel fedett, túl keskeny,vagy túl vastag a tűzésénél vagy álló fülek.
* Hát: süppedt hát, túl hosszú hát.
* Far: vízszintes, túl keskeny.
* Mellkas: Nem elég fejlett mellkas.
* Nyak: túl hosszú vagy túl rövid, keskeny.
* Farok: túl hosszú, túl rövid, vagy gyűrűs, kevés szőrrel fedett.
* Vállak: meredekek.
* Lábak: tehénállás, x -lábak, be ill.- kifelé forduló, tág ill. szűk állás, rossz szögelés.
* Combok: kevéssé izmolt és kevés szőrrel fedett.


* Bőr: ráncos, vagy vastag.
* Szőrzet: túl rövid, túl hosszú, göndör, vagy selymes.
KIZÁRÓ OKOK:
ORRTÜKÖR: foltos, Pigmenthiányos, túl világos.
AJKAK: Pigmenthiányos, vagy foltos, lógó ajkak.
SZEMHÉJ: fehér, Pigmenthiányos ill. foltos.
FAROK. gyűrűs, vagy egyenesen tartott, farknélküliség.
NAGYSÁG ÉS SÚLY : a maximum felett..
SZőRTAKARÓ: barnán vagy feketén foltos.

M.J. A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkeznie, melyek a herezacskóban helyezkednek el.

Maltese - Máltai selyemkutya

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERANTIONALE
Secrétariat Général: 13. Place Albert i. - B - 6530 THUIN

FCI Standard Nr. 65 / 06. 04. 1998. /


MÁLTAI SELYEMKUTYA
(Maltese)

FORDÍTÁS: Michéle Schneider asszony.

SZÁRMAZÁS: A Földközi tenger közép-tájéka.

PATRONÁLJA: Olaszország.

AZ ÉRVÉNYES ÉS EREDETI STANDARD DÁTUMA: 1989. 11.27.

ALKALMAZÁS: Társasági és kísérőkutya.

FCI CSOPORT BEOSZTÁS: IX - es fajtacsoport. Társasági és kísérőkutya
Sekcio: 1 Bichon és rokon-fajták.
Munkavizsga nélkül

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: A neve nem azt jelenti, hogy Málta szigetéről származik, hanem ez egy szemita jelentésű szó "malat", melynek jelentése: kikötő ill. menedék. Ez a szemita eredetű szó sok maritim helységnévben megtalálható, pl. Meleda - Adria sziget, vagy a szicíliai város Melita, vagy éppen Málta szigete. Ennek a kutyának az ősei a Földközi tenger kikötőiben és partjain éltek, ahol az egerekre és patkányokra vadásztak, ezek a kártevők a kikötő raktárházaiban és a hajók raktáraiban bőven szaporodtak.
Kr.e. 322-384 - be Aristoteles feljegyzéseiben szerepel egy kistermetű kutya, melynek a "canes melitenses" latin nevet adta. Ez a kis kutya már az ókori Rómában is ismert volt. Kr.u. az első században egy Strabon nevű költő előkelő hölgyek kísérőjeként énekelte meg. Számos reneszánsz festményen is látható magas rangú, szép hölgyek társaságában.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Kicsi, kissé nyújtott törzs. Igen hosszú, fehérszínű szőrtakaróval borítva, nagyon elegáns megjelenésű, a fejtartása büszke és előkelő.

ARÁNYOK: A törzs hossza 38 %-kal hosszabb, mint a marmagasság. A fej hossza 6/11-e a marmagasságnak.

VISELKEDÉS/JELLEM (WESEN): Élénk, szeretetteljes, nagyon tanulékony, és intelligens

FEJ: A hossza 6/11 -e a marmagasságnak. Inkább széles, és a szélessége valamivel több, mint a hosszának a fele.

KOPONYA
Agykoponya: Valamivel hosszabb, mint a fang, a járomcsontok közti távolság megfelel a hosszúságnak és szélesebb, mint a fél fejhossz. Hosszanti irányból nézve enyhén ovális formát képez. A koponyatető lapos, a nyakszirti rész alig kifejezett. A szemöldökív jól fejlett. A homlokbarázda alig kifejezett és így nem látható. A koponya oldalt kissé domború.
Stop: A stop erősen hangsúlyozott és egy 90°-os szöget alkot.

ARCORRI RÉSZ
Orrtükör: Az orrnyereg folytatása, elölről nézve függőleges. Az orrtükör nagy, az orrlyukak nyitottak, kerekded és okvetlenül feketén pigmentált.
Fang: A fang hossza 4/11-e a fejhosszának, ennél fogva valamivel rövidebb, mint annak a fél hossza. A szem alatti rész jól kimélyült. A mélysége kb. 20%-kal kevesebb a hosszánál. A fang oldalról párhuzamos, de ennek ellenére nem tűnhet szögletesnek, mivel az elülső része ívet alkotva megy át az oldalfelületekbe. Az orrhát egyenes, jól fejlett barázdával a középrészen.
Ajkak: Elölről nézve a felső ajkak a szájzugnál egy ívet alkotnak. Mélységük alig fejlett, és a szájzug nem látható. A felső ajkak szorosan simulnak az alsó ajkakra. Az ajkak okvetlenül feketén pigmentáltak.
Állkapocs: Normálisan fejlettek, nem erősek, és tökéletesen illeszkednek. Az állkapocs sem nem előre ugró, sem nem csapott.
Fogak: A fogív szorosan és ollósan záródik egymásra. A fogak jól fejlettek és fehérek. A fogazat teljes.
Szemek: Nyitottak, élénk, értelmes kifejezéssel, nagyobbak a szokottnál, és a szemnyílás majdnem kerek. A szemhéj szoros érintkezésben van a szemgolyóval, mely nem illeszkedhet mélyen, hanem enyhén dülledt. A szemek elől majdnem egy síkban helyezkednek el. Oldalról nézve a szemfehérje nem látszódhat, a színe sötét okker és a szemhéjak mindig feketén pigmentáltak.
Fülek: Majdnem háromszögűek, a szélessége a hosszának az 1/3-a. A járomcsont fölött magasan tűzött, alig emelkedett és a koponyához simulva hordja.

NYAK: Bár szőrrel sűrűn borított, láthatólag kiemelkedik a tarkónál. A felső vonala ívelt. A hossza kb. a marmagasság fele. Magasan hordott és feszes.

TÖRZS: A vállbúb és az ülőgumó közötti hossz 38% -kal meghaladja a marmagasságot.
Felsővonal: A hát a faroktőig egyenes.
Mar: Enyhén emelkedik ki a hátvonalból.
Hát: A hossza kb. 65%-a a marmagasságnak.
Far: a hát-ágyékvonal meghosszabbítása, nagyon széles és hosszú. A vízszinteshez való hajlata 10°.
Mellkas: A mellkas tág, a bordák kevéssé íveltek. A mellkas kerülete több mint 2/3-a a marmagasságnak.

FAROK: A far meghosszabbításában tűzött, a tövénél vastag és a farokvég elvékonyodó. A hossza kb. 60%-a a marmagasságnak. Egy nagy ívet alkot, melynek a vége a csípőcsontok közé esik és a fart érinti. A kissé oldalra görbülő farok elfogadható.

VÉGTAGOK
ELÜLSő VÉGTAGOK: Általában jól simulnak a testhez, és a lábak merőlegesek a talajra.
Vállak: A lapocka hossza 40-45%-a a marmagasságnak, a vízszintessel 60°-65°-os szöget zár. A törzs középsíkjához viszonyítva a függőlegeshez közelít.
Felkar: Hosszabb, mint a váll, kb. 40-45%-a a marmagasságnak. A vízszintessel 70°-os szöget alkot. A felső 2/3-a jól simul a törzshöz, hosszanti irányban a törzs középsíkjával majdnem párhuzamos.
Könyökök: A törzs középsíkjával párhuzamosak.
Alkar: Száraz, alig látható izomzat, bár a fajta nagyságához mérten igen erőteljes a csontfelépítés. Rövidebb, mint a felkar, kb. 33%-a a marmagasságnak. A talaj és a könyökcsont közötti magasság 55%-a a marmagasságnak.
Lábtő: Az alkar függőleges vonalában illeszkedik, nagyon mozgékony, nem vastag, és nagyon vékony bőrrel fedett.
Lábközép: Jellemzői, mint a lábtőnek, és a csekély hossza végett merőleges.
Mancsok: Kerek, zárt mancsok, az ujjak jól íveltek. A talppárnák feketék, a karmok szintén feketék, de legalább sötétszínűek.

HÁTULSÓ VÉGTAGOK: Erőteljes csontozat, párhuzamosak, és hátulról nézve az
ülőgumótól merőlegesek a talajra.
Comb: Jól izmolt, a hátulsó része domború. A törzs középsíkjával párhuzamos, a hosszanti irányhoz képest felülről lefelé és hátulról előre kissé ívelt. Hossza kb. a marmagasság 40%-a.,a szélessége valamivel kevesebb, mint a hossza.
Lábszár: Valamivel hosszabb, mint a comb. A vízszintessel 55°-os szöget zár. Az Achilles ín és a csont között alig látható mélyedéssel.
Csánk: A csánk 140°-os szöget alkot.
Hátulsó lábközép: A talaj és a csánk közötti távolság valamivel több, mint a marmagaság 1/3-a. A csánk teljesen merőleges a talajra.
Mancsok: Kerek, mint a elülső lábakon, és megegyezik a elülső mancsok jellemzőivel

MOZGÁS: Egyenletes, talajközelben lévő szabad mozgás, rövid, nagyon gyors léptékű.

BőR: Feszesen a testhez simuló, sötét foltokkal pigmentált, a háton főleg borvörös színű. Feketén pigmentáltak a szemhéjak, a pislogóhártya, és az ajkak széle.

SZőRTAKARÓ


SZőRZET: Sűrű, fényesen csillogó, súlyosan lógó, selymes szerkezetű, az egész test hosszú szőrrel borított és mindenütt sima, nem hullámos és nem göndörödő. A szőr hossza a testen meghaladja a marmagasságot, és súlyosan omlik a talajra, függönyszerűen a testhez simuló. A hullámos és kissé göndör szőr megengedett a elülső végtagokon a könyököktől a mancsokig, és a hátulsó végtagokon a térdtől a mancsokig. Aljszőr nem létezik. A szőr a fejen nagyon hosszú. Az orrháton a szőr olyan hosszú, hogy a szakállal keveredik. A koponyán a szőr hossza a fül szőrzettel keveredik.
A farok szőre csak az egyik oldalára omlik, vagyis az egyik combra, és a csánkig ér.

SZÍN: Tiszta fehér. Halvány elefántcsont szín megengedett. Nyomai egy halvány narancs színezetnek, mely egy piszkos szőrzet benyomását kelti elfogadott, bár nem kívánatos, mivel tökéletlenséget sejtet.

MAGASSÁG ÉS SÚLY
Marmagasság: kanoknál: 21 - 25 cm
szukáknál: 20 - 23 cm
Súly: 3 - 4 kg.

HIBÁK: Minden eltérés a megengedettől hibának tekintendő és a hiba nagyságának megfelelően kell értékelni.
* Kétoldali kancsalság
* Ha a törzs hosszabb, mint a marmagasság 43%.

SÚLYOS HIBÁK:
* Az ívelt orrhát.
* Kifejezett előre - vagy hátraharapás, főleg, ha ez az arcorri részt eltorzítja.
* A kanoknál a 26 cm. feletti vagy 19 cm alatti marmagasság.
A szukáknál a 25 cm felett vagy a 18 cm alatti marmagasság.

KIZÁRÓ OKOK
* A koponya és a fang határvonalainak a divergenciája vagy konvergenciája.
* Az orrtükör pigment hiánya, vagy a nem fekete orrtükör.
* Hátraharapás.
* Üveges szemek.
* Pigment hiányos szemhéjak.
* A farok hiánya, veleszületett vagy mesterségesen csonka farok.
* Göndör szőrzet.
* A fehéren kívül minden más színű szőrzet, kivéve a halvány elefántcsont színt.
* Foltosság tekintet nélkül a kiterjedés nagyságára.

M. J.: A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkezniük, melyek a herezacskóban helyezkednek el.

Löwchen (Kis oroszlánkutya)

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secrétariat Général : 13, Place Albert I. - B-6530 THUIN

FCI Standard Nr. 233 / 1998. 03.05. / D


LÖWCHEN
(Petit Chien Lion)

FORDITÁS: A VDH Standard bizottsága és Uwe Fischer.

SZÁRMAZÁS: Franciaország

AZ ÉRVÉNYES ÉS EREDETI STANDARD DÁTUMA: 1995. 09. 11.

ALKALMAZÁS: Társasági kutya.

FCI CSOPORT BEOSZTÁS: IX-es fajtacsoport
Társasági - és kisérőkutya
Sekcio 1.3 Bichonok és rokon fajták
Munkavizsga nélkül

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Intelligens, ragaszkodó, kis termetű kutya, igen élénk természettel, mely magába foglalja az összes jó tulajdonságát egy társasági kutyának. A testet az uszkár klasszikus formájára nyírják, a farok végén egy bojtot hagyva, így a sziluett egy kis oroszlánra emlékeztet.

FEJ: Rövid.

KOPONYA:
Agykoponya: Meglehetősen széles.

ARCORRI RÉSZ:
Orrtükör: Fekete, az orrhát egyenes folytatása.
Szemek: Kerek, nagy, intelligens tekintet, a színe sötét.
Fülek: Lefelé lógók, hosszúak és dúsan szőrrel fedettek.

TÖRZS: Rövid, jó arányokkal.

FAROK: Közepesen hosszú, egy szép bojttal a farok végén, a farktőtől a bojtig a farok nyírva van.

VÉGTAGOK:
Lábak: Egyenesek és vékonyak.
Mancsok: Kicsik és kerekdedek.

SZőRTAKARÓ:
SZőR: Meglehetősen hosszú és hullámos, de nem göndör.

SZIN: Minden szín megengedett, akár egyszínű vagy foltos, kivéve a barnát (csokoládébarna vagy májszín) és ezeknek a színeknek a származékai.

NAGYSÁG/SÚLY:
Marmagasság: 25 - 32 cm
Súly: 4 - 8 kg

HIBÁK: Minden eltérés a megengedettől hibának tekintendő és a hiba nagyságának megfelelően kell értékelni.
· Fej : Túl hosszú, nem elég széles agykoponya
· Orrtükör : Foltos pigmentáció, minden más szín, mint a fekete, felfelé tartott orr (piszeorr)
· Szemek: Kicsi, mandula formájú, kidülledő vagy világos szemek, nyugtalan vagy gonosz tekintet.
· Fülek: Túl rövid fülek, elégtelen vagy hiányzó szőrözöttség.
· Törzs: Túl hosszú, hiányzó összhang és feszesség.
· Farok: Túl hosszú vagy túl rövid.
· Lábak: Kifelé forduló vagy görbe lábak.
· Mancsok: Lapos, hosszú vagy nyitott mancsok.
· Szőrtakaró: Túl rövid, göndör vagy sima szőrzet. Nem a standard szerint nyírt kutyát nem lehet értékelni.

M.J. A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkezniük, melyek a herezacskóban helyezkednek el.